Artikel

Maak agressie en geweld bespreekbaar met InDialoog

Wilt u agressie en geweld bespreekbaar maken en hoog op de agenda zetten van uw organisatie? Start dan met de IZZ aanpak InDialoog. Ga met elkaar in dialoog over stellingen en werk toe naar oplossingen.

Agressie in de zorg verlagen 

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Ook kan InDialoog ingezet worden om vragen te beantwoorden zoals:

  • Hoe maak ik grenzen bespreekbaar in het team als het gaat over agressie en geweld en hoe met verwanten van cliënten? 
  • Welke veiligheidsproblemen spelen in mijn team?
  • Ontstaat er werkdruk en -stress door agressie en geweld? 

De IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen om te komen tot gewenste oplossingen. Bij stap 1 (teampeiling) worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen. Bij stap 2 (teamdialoog) gaat het team met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1. En bij stap drie wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten.

Agressie en geweld verlagen - IZZ aanpak InDialoog

Voorbeeld stellingen teampeiling

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de zorgmedewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen/vragen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden waarmee u aan de slag kunt.

Gevoel van veiligheid bespreekbaar maken 

(Omgang met agressie en geweld vanuit patiënten/cliënten.)

1. Als ik eerlijk ben, krijg ik vaker te maken met agressie en geweld op mijn werk dan mij lief is. 
2. Van alle prioriteiten in onze organisatie, staat de veiligheid van medewerkers op nummer één. 
3. De veiligheid van medewerkers staat in ons team boven de veiligheid van patiënten/cliënten. 
4. Ik ben niet bang om moeilijke zaken bespreekbaar te maken met verwanten van cliënten, ook al kunnen ze boos reageren. 
5. Om het gevoel van veiligheid te vergroten, gaan wij soms confrontaties met cliënten uit de weg. 
6. In ons team bespreken we vaak genoeg de gezamenlijke grenzen en maken we regelmatig afspraken over wat (on)acceptabel is op het gebied van agressie en geweld.
7. In aanraking komen met agressie en geweld vanuit cliënten hoort nu eenmaal bij ons werk, dus dat ga je niet aankaarten in het team.

 

Aan de slag met InDialoog

InDialoog van IZZ is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat.