Nudging in de zorg

Wil jij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren door gezond en veilig gedrag op het werk te stimuleren? Dat kan met gedragsinterventies via nudging. 

 

 

Wat is een nudge?

Nudging betekent letterlijk: een zetje geven. Als je een nudge inzet, verander je iets in de keuzeomgeving van de zorgmedewerker, waardoor het gewenste gedrag makkelijker wordt. Maar keuzeopties worden niet weggenomen: iedereen behoudt de keuzevrijheid. Nudges zijn handig in een context waar zorgmedewerkers weinig tijd hebben om over een keuze na te denken.
 

 

Aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

De inzet van nudges bij zorgorganisaties is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Henrico van Roekel van Universiteit Utrecht deed samen met IZZ vier jaar lang verschillende onderzoeken in de zorg. Hij keek onder andere naar de invloed van nudges op het terugdringen van het mailgebruik bij zorgorganisaties. De methode hebben we verder getoetst in de ziekenhuisbranche, in een project van de StAZ met subsidie van het ministerie van SZW. Hiervoor gingen we met het St. Antonius Ziekenhuis op zoek naar nudges om het pauzegedrag te verbeteren en om afspraken rondom materialen, zoals het goed terugplaatsen van bedden, beter na te komen.

Drie stappen

In drie stappen naar nudges voor gezond gedrag rondom duurzame inzetbaarheid.

01.

In kaart brengen

Samen met zorgmedewerkers in kaart brengen van de belangrijkste uitdagingen rondom duurzame inzetbaarheid, door het huidige en gewenste gedrag op verschillende thema’s te analyseren.

02.

Ontwerpen en toepassen

De nudges ontwerpen en toepassen in de teams of op de afdelingen.

03.

Onderzoeken

De effecten van de nudges onderzoeken en bepalen hoe we deze duurzaam kunnen inzetten.

foto Marloes Piek en collega hebben pauze

Materialen Nudging