Onderzoek

Zorggebruik indicator gezondheid medewerkers

Hoe staat het ervoor met de gezondheid van mijn medewerkers? Met de zorggebruikcijfers houd je eenvoudig de vinger aan de pols. Het is een belangrijke indicator die goed aansluit bij de andere hr-beleidsindicatoren zoals verzuim en uitstroom. IZZ-onderzoeker Babette Bronkhorst licht de laatste bevindingen toe.

Benieuwd naar de actuele cijfers? Kijk dan op het dashboard 

Zorggebruik is indicator voor gezondheid zorgmedewerkers

Zorggebruik is het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg van zorgmedewerkers. Tussen zorggebruik en andere indicatoren van zorgorganisaties is een duidelijke correlatie: veel zorggebruik betekent een grotere kans op veel verzuim, dito uitstroom en een groot aantal openstaande vacatures. Een verband dat volgens onderzoek van IZZ bovendien al jaren stabiel blijft. Daarmee staat ook vast dat zorggebruik een belangrijke indicator voor het beleid is.

Babette Bronkhorst
Babette Bronkhorst: ‘AIs in een zorgorganisatie de verzuimduur langer wordt, gebruiken ook steeds meer medewerkers fysiotherapie en psychische zorg. Bij fysiotherapie zie je vooral een verband met middellang verzuim. Terwijl bij psychische zorg de correlatie met lang en zeer lang verzuim het sterkst is. Dat is goed verklaarbaar, want een behandeltraject voor psychische zorg duurt vaak langer dan dat van fysiotherapie en kent een grotere ervaren ziektelast. Denk bij een psychische klacht bijvoorbeeld aan een depressie of angststoornis. Het behandelen daarvan duurt langer dan het behandeltraject van (niet-chronische) rugklachten bijvoorbeeld.’

Lees de laatste inzichten in het artikel in de downloads en bekijk de zorggebruikcijfers op het IZZ-dashboard.