Je situatie verandert. Ook je deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering?

Als je in de zorg werkt, kun je deelnemen aan de collectieve IZZ Zorgverzekering. Wat zijn de gevolgen voor jouw deelname als je situatie verandert?

Arbeidsongeschikt, pensioen of wachtgeld

Je blijft deelnemer aan het IZZ collectief en behoudt de collectiviteitskorting, als je al een IZZ Zorgverzekering hebt en:

  • arbeidsongeschikt raakt
  • met pensioen gaat*
  • wachtgeld ontvangt

Ook je partner en eventuele kinderen die dan al een IZZ Zorgverzekering hebben, behouden de collectiviteitskorting. Het recht op de werkgeversbijdrage vervalt in deze situaties. 

*) Ook als je lid bent van ledencoöperatie PGGM&Co kun je deelnemen aan de collectieve IZZ Zorgverzekering en profiteer je van alle voordelen.

Overlijden

Als je in de zorg werkt en komt te overlijden, blijven je partner en/of kinderen deelnemer aan het IZZ collectief en behouden ze de collectiviteitskorting als zij voor die tijd al een IZZ Zorgverzekering hadden. Het recht op de werkgeversbijdrage vervalt.

Scheiding

Bij een scheiding krijgt je ex-partner nog gedurende het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren collectiviteitskorting. Je kinderen behouden hun collectiviteitskorting als ze bij jou op de polis (blijven) staan. Voor je ex-partner vervalt het recht op de werkgeversbijdrage. Neem contact op met de uitvoerende zorgverzekeraar van jouw IZZ Zorgverzekering (CZ of VGZ) voor de voorwaarden.

Afbeelding bewegwijzering

Samenwonen of kinderen

Als je gaat samenwonen of kinderen krijgt, dan mogen je partner en kinderen ook gebruik maken van de collectieve IZZ Zorgverzekering. Neem contact op met de uitvoerende zorgverzekeraar van jouw IZZ Zorgverzekering (CZ of VGZ) voor de voorwaarden.

Niet meer werkzaam in de zorg

Als je niet meer in de zorg werkt, krijg je gedurende het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren nog de collectiviteitskorting. Als je lid bent van PGGM&Co, dan kun je ook na deze periode nog gebruik maken van de collectieve IZZ Zorgverzekering. In beide gevallen ontvang je geen werkgeversbijdrage meer als je dienstverband in de zorg is beëindigd.

Geen deelnemer meer?

Heb je geen recht meer op de collectieve IZZ Zorgverzekering? Dan ontvang je van jouw uitvoerende zorgverzekeraar (CZ of VGZ) een voorstel voor een individuele zorgverzekering. Je profiteert niet meer van collectiviteitskorting en van een eventuele werkgeversbijdrage.

 

De IZZ Zorgverzekering in 2021

Je zorgt dagelijks goed voor anderen, maar zorg je ook goed voor jezelf? De IZZ Zorgverzekering is de eigen zorgverzekering van mensen in de zorg.