Artikel

Zeven tips voor gezonde mantelzorg

Ben jij naast zorgmedewerker ook mantelzorger? Wij helpen je graag om ook goed voor jezelf te zorgen. Bijvoorbeeld door het gesprek met je werkgever aan te gaan over de combinatie van werk en mantelzorg. En heb je al eens aan vervangende mantelzorg gedacht? 7 tips om voor jezelf te zorgen en tegelijkertijd die grote steun voor de ander te blijven.

Mantelzorg

1. Praat op het werk

Met je leidinggevende, collega’s, vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker. Dan kun je samen passende oplossingen zoeken. Overleg of je flexibel kunt werken of je rooster kunt aanpassen, zodat je bijvoorbeeld wekelijks met je zorgbehoevende partner naar de fysiotherapeut kunt.Lees ook hoe je dit gesprek aangaat.

2. Let op je fysieke belasting

Als je mantelzorger bent is het extra belangrijk om je lichamelijke belasting zo veel mogelijk te verminderen. Volg dus de afspraken die daarover in je zorgorganisatie gemaakt zijn.

3. Schakel externe hulptroepen in

huishoudelijke hulp, een mantelzorgmakelaar voor ingewikkelde aanvragen, of een student om je vader gezelschap te houden. Check bij de gemeente, de zorgverzekeraar en je werkgever of zij kunnen bijdragen.

4. Zorg voor financiële ondersteuning

Wellicht helpt het je ook om financiële ondersteuning te krijgen voor bijvoorbeeld parkeer- en reiskosten, woningaanpassing of extra huishoudelijke hulp. De gemeente kan jou informeren over dit soort vergoedingen. Deze en meer praktische info vind je in de Wegwijzer Mantelzorg van MantelzorgNL.

5. Zorg voor overzicht

Behoefte aan overzicht in alle belangrijke gegevens van degenen voor wie je mantelzorg verleent? Binnen het IZZ ledenvoordeel kun je de digitale organizer "Mijn zaken op orde!" met korting bestellen. 

6. Denk aan verlofregelingen 

Wat jou ook kan helpen, is gebruikmaken van verlofregelingen op het werk. Denk bijvoorbeeld eens aan kortdurend zorgverlof. In 12 maanden tijd mag je maximaal 2 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen als kortdurend zorgverlof. Dus als je 24 uur per week werkt, heb je recht op maximaal 48 uur verlof. Je salaris wordt dan voor 70% doorbetaald. Langdurend zorgverlof is misschien ook een optie, al hoeft je werkgever je salaris dan niet door te betalen. Per 12 maanden heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. In overleg met je werkgever kun je de verlofuren spreiden.

Op de website van MantelzorgNL lees je wat er zoal aan regelingen is om werk en mantelzorg beter te  combineren.

7. Maak gebruik van je aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket 

Heb je het aanvullende IZZ Zorg voor de Zorg-pakket? Dan heb je recht op vergoedingen voor vervangende mantelzorg en op de training voor mantelzorgers. De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ of CZ. Meer info: www.vgzvoordezorg.nl/zorg-regelen/mantelzorg en www.cz.nl/vergoedingen/mantelzorg.