Onderzoek

Resultaten Monitor Gezond werken in de zorg 2019

Met de Monitor Gezond werken in de zorg onderzochten wij dit jaar voor de tweede keer welke invloed het werken in de zorg heeft op de gezondheid van zorgmedewerkers. Dit keer hebben 12.260 zorgmedewerkers uit verschillende branches en beroepen deelgenomen aan het onderzoek. Een samenvatting van alle belangrijke resultaten uit de monitor 2019. 

 

Meter

 

Werkdruk en werkomstandigheden

 • Cognitieve werkdruk, emotionele werkdruk en regeldruk zijn vormen van werkdruk die in de zorg het meeste worden ervaren. Dit bleek ook uit de monitor van 2018. Daarom hebben we in 2019 al extra aandacht besteed aan de thema's regeldruk en burn-out
 • Vooral binnen de GGZ en GHZ branches en onder de beroepsgroepen artsen, managers, psychologen en verpleegkundigen is de werkdruk hoog.
 • Bijna twee op de drie zorgmedewerkers werkt volgens een dienstrooster. Onder de medewerkers die werken via een intekenrooster of matching is de werkdruk het hoogst. 
 • 43% van de zorgmewerkers is werkzaam binnen een zelforganiserend team. De meeste werkdruk wordt ervaren door medewerkers die 1-2 jaar in een zelforganiserend team werken. Medewerkers die al meer dan 5 jaar in een zelforganiserend team werken ervaren juist de minste werkdruk. 

Gezondheid en welzijn van zorgmedewerkers

 • Bijna 1 op de 5 zorgmedewerkers voelt zich vaak of altijd lichamelijk uitgeput en 1 op de 8 voelt zich vaak of altijd emotioneel uitgeput. 31% heeft last van een onrustige of gestoorde slaap. Tegelijkertijd is de bevlogenheid onverminderd hoog, zo'n 71% geeft aan op het werk te bruisen van energie. 
 • Medewerkers die zelf roosteren ervaren niet alleen minder werkdruk, maar scoren ook beter op gezondheids- en welzijnsindicatoren. 
 • Medewerkers die langer dan 5 jaar in een zelforganiserend team werken voelen zich minder lichamelijk en emotioneel uitgeput, hebben minder slaapklachten en zijn minder geneigd om van baan te wisselen. 

Teamklimaat en leiderschap

 • Een goed teamklimaat bestaat uit een heldere teamvisie, ervaren veiligheid voor participatie, taakgerichtheid en ondersteuning bij innovatie. Binnen de zorg wordt het hoogst gescoord op de ervaren veiligheid voor participatie binnen teams en laagst op de ondersteuning bij innovatie. 
 • Empowering leiderschap is een vorm van leiderschap waarbij de leidinggevende een omgeving creëert waarin zeggenschap en verantwoordelijkheid gedeeld worden met medewerkers in het team. Leidinggevenden in de zorg scoren volgens medewerkers het beste op het uiten van vertrouwen en het minst goed op het stimuleren van participatie van medewerkers. 
 • Gedeeld leiderschap is een vorm van leiderschap waarbij het gaat om de wijze waarop medewerkers in een team elkaar leiden tot het behalen van de doelen van het team door verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde taken of deelgebieden. Zorgmedewerkers nemen het vaakst verantwoordelijkheid voor veranderingsgerichte taken zoals het bepalen van de doelen voor de ontwikkeling van het team. Er wordt minder vaak verantwoordelijkheid genomen voor het organiseren en managen van taken of voor het managen van onderlinge relaties in het team. Binnen de GHZ branche wordt het hoogst gescoord op gedeeld leiderschap en binnen de ZKH branche het laagst.

Gezond en veilig organisatieklimaat

 • In zorgorganisaties met een gezond en veilig organisatieklimaat ervaren de medewerkers veel aandacht en prioriteit voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers.
 • Binnen de zorgsector scoren de onderdelen betrokkenheid van de leidinggevende en de groepsnormen en het groepsgedrag omtrent gezond en veilig werken het hoogst. Het laagst wordt er gescoord op de communicatie binnen de organisatie en de prioriteit bij het hoger management voor gezond en veilig werken. De VVT en GHZ branches scoren het beste als het gaat om de aanwezigheid van een gezond en veilig organisatieklimaat. Medewerkers in de GGZ branche zijn het minst positief over het organisatieklimaat.

Jouw gezondheid verbeteren

Met alle antwoorden uit de IZZ-monitor zijn we heel blij, want:

 • We kunnen hierdoor achterhalen welke invloed het Werken in de zorg heeft op jouw gezondheid. Zowel lichamelijk als geestelijk.
 • Deze uitkomsten gebruiken we om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s gezond je werk kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld met vergoedingen in de IZZ Zorgverzekering. Met informatie over relevante thema's. En programma’s voor Gezond werken in de zorg, zoals Indialoog (voorheen Aanpak Organisatieklimaat).
 • We krijgen inzicht in de trends in gezond werken, omdat we het onderzoek vijf jaar lang jaarlijks herhalen.