Overgang

IZZ ledenpanel: Omgaan met overgang door acceptatie, beweging en praten

Hoe ga je om met de overgang? En welke invloed heeft de overgang op jouw werk? Ruim 500 vrouwen tussen de 40 en 60 jaar deden mee aan het ledenpanel Overgang.

Uit de peiling blijkt dat bijna 60% in de overgang denkt te zijn. Bij bijna 20% leidt de overgang tot zware klachten. De meest voorkomende klachten zijn:

  • slaapproblemen,
  • vermoeidheid,
  • last van spieren en gewrichten,
  • nachtzweten,
  • opvliegers.

Zo’n 70% tot 80% van de vrouwen ervaart deze klachten (soms / vaak). Circa de helft van de deelneemsters geeft aan gemiddelde klachten te hebben (gehad). Een kwart heeft lichte klachten (ervaren). Bijna 20% heeft zware tot zeer zware klachten (gehad).

Omgaan met de overgang

Een derde van de vrouwen kiest voor sport en beweging om met de overgang om te gaan, waar 44% zegt helemaal geen hulp(middelen) in te zetten. Volgens de vrouwen helpen aanvaarding, begrip, rust en het erover praten, het best bij het omgaan met de overgang.

Overgang en werk

Bij 10% van de ondervraagde vrouwen heeft de overgang (zeer) vaak invloed op het werk (gehad), bij een derde soms en bij circa 40% (bijna) nooit. De invloed op het werk komt met name door vermoeidheid / slecht slapen, concentratieproblemen, stemmingswisselingen en / of opvliegers.

“Ik snap niet dat er zo’n taboe op rust en dat er wordt gezegd: ‘het hoort er gewoon bij’. Het is moeilijk om informatie over de overgang te vinden en je gaat denken dat je je aanstelt, terwijl het een grote invloed kan hebben op jouw dagelijks functioneren”

Bespreken met collega’s

Ruim de helft van de werkende vrouwen in de overgang, onderneemt geen actie om de mogelijke invloed van de overgang op het werk, te veranderen. Vrouwen die dat wel doen, bespreken het vooral met collega’s.

Praat erover?

Veel vrouwen maken de overgang bespreekbaar. Een meerderheid (59%) van de ondervraagde vrouwen wil met anderen praten over de overgang en doet dat ook. Vooral met familie / vriendinnen / kennissen en / of met collega’s, en in iets mindere mate met de partner / gezinsleden. 7% wil wel met anderen erover praten, maar doet dat niet (bijvoorbeeld uit schaamte). 18% heeft geen behoefte om te praten over de overgang.

“Voor elke vrouw is het anders. Praat erover, vertel waar je last van hebt, zoek hulp als je het nodig hebt en probeer ook te relativeren. Blijf rustig en gebruik humor, bijvoorbeeld als je een opvlieger hebt”

Informatie mist

Een kwart van de ondervraagde vrouwen mist naar eigen zeggen informatie over de overgang. Informatie die zij vooral missen:

  • herkenning van de overgang (welke klachten, vanaf welke leeftijd en tot wanneer)
  • omgang met de overgang (op het werk)
  • acceptatie van de overgang
“Veel informatie gaat over de bekende klachten. Ik mis meer algemene informatie over wat er nog meer met je lijf kan gebeuren: het vaststellen van de overgang, het verloop, welke klachten er nog meer bij kunnen horen en hoe ermee om te gaan”

Wat doen we met de uitkomsten?

Dat de overgang een belangrijk thema onder onze leden is, wisten we natuurlijk wel. Dankzij het ledenpanel hebben we nu meer inzicht in wat er bij jullie speelt. Met de uitkomsten stemmen we ons aanbod daar verder op af. De komende maanden gaan we daar actief mee aan de slag. Laat ons vooral weten wat jouw ideeën of behoeften daarbij zijn in de Zorg voor jezelf Community.

Waarvoor kun je nu al bij ons terecht?