Voorwaarden Eigen Risico Compensatie

IZZ leden (hierna “aanvrager”) kunnen recht hebben op een eenmalige compensatie van het verplicht eigen risico als gevolg van Corona, opgelopen tijdens het werk. Ongeacht eerder toegekende compensatie van het eigen risico is de Eigen Risico Compensatie (hierna “ERC”) ook van toepassing op Paramedische Herstelzorg bij ernstige of ‘long covid’ klachten. De ERC betreft de periode 2020 tot en met 2023 en hierbij gelden de volgende voorwaarden.

Voorwaarden Eigen Risico Compensatie

1. Aanvrager neemt deel aan de collectieve IZZ Zorgverzekering met tenminste een basisverzekering, afgesloten bij zorgverzekeraars CZ of VGZ;

2. Aanvrager heeft zijn/haar lidmaatschap bij Stichting IZZ geactiveerd (izz.nl/registreren) om gebruik te kunnen maken van het ledenvoordeel ‘de Eigen Risico Compensatie.’;

3. Aanvrager verricht betaald werk in de zorg;

4. De ERC is alleen van toepassing op Covid-19 (Corona) gerelateerde zorg, vergoed door de basisverzekeringen [1] van de collectieve IZZ Zorgverzekering door CZ of VGZ. Zorg waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts en wettelijke eigen bijdragen, valt niet onder de ERC;

5. De ERC is een éénmalige compensatie van het wettelijk verplicht eigen risico [2] van de basisverzekering in het jaar 2020, 2021, 2022 of 2023 en bedraagt maximaal € 385;

6. De ERC is ook van toepassing op ernstige en/of ‘long covid’ klachten waarbij Paramedische Herstelzorg [3], op verwijzing van de huisarts of medisch specialist, start of doorloopt in 2023. In dit geval kan ook een tweede of derde ERC worden aangevraagd van maximaal € 385;

7. De ERC is van toepassing op alle bovengenoemde situaties, ongeacht medische achtergrond, historie of andere ziektebeelden van de Aanvrager. Ook wel of niet gevaccineerd zijn tegen covid speelt geen rol in de aanvraag. 

8. Aanvrager kan het verzoek tot ERC indienen bij IZZ nadat het verplicht eigen risico door zorgverzekeraar CZ of VGZ, in rekening is gebracht [4]. Verzoeken m.b.t. 2022 dienen uiterlijk voor 1 juli 2023 te zijn ingediend. Verzoeken m.b.t. 2023 dienen uiterlijk voor 1 juli 2024 te zijn ingediend. De aanvraagtermijnen over 2020 respectievelijk 2021 zijn gesloten;

9. Aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan het verkrijgen van alle relevante informatie en bewijsstukken door een door IZZ aangestelde beoordelaar [5];

10. Aanvrager geeft toestemming, om de rechtmatigheid van het verzoek tot ERC te toetsen bij de zorgverzekeraar, huisarts of behandelaar;

11. Bij misbruik zullen uitbetaalde bedragen worden teruggevorderd. Aanvrager is in dat geval tevens verplicht de kosten te betalen die voortvloeien uit het onderzoek naar het misbruik.

12. Op de verwerking van persoonsgegevens door IZZ is het privacy statement van IZZ van toepassing. Bij een verzoek tot ERC op IZZ.nl worden naam, emailadres en telefoonnummer van de Aanvrager opgeslagen. Deze gegevens worden gedeeld met de door IZZ aan te stellen beoordelaar die de Aanvrager uitnodigt het verzoek tot ERC inclusief benodigde bewijsstukken feitelijk in te dienen en eventuele aanvullende gegevens voor de beoordeling en afhandeling van de compensatieregeling te delen. Tussen de beoordelaar en IZZ is een verwerkersovereenkomst gesloten. Op de verwerking van persoonsgegevens door de beoordelaar is het privacy statement van de beoordelaar van toepassing.

Klachten en geschillen

De klachten- en geschillenregeling geldt integraal voor de IZZ ledenvoordelen. De Aanvrager kan er van uitgaan dat IZZ alles rond het IZZ ledenvoordelen goed regelt. Toch kan het voorkomen dat iets niet naar wens is. IZZ staat open voor klachten en suggesties. Deze kunnen worden voorgelegd aan een interne klachtencommissie van IZZ.

[1] Basisverzekering
Voor meer informatie zie hier de informatie over de basisverzekering van de Rijksoverheid.

[2] Eigen Risico basisverzekering
Voor meer informatie zie hier de informatie over de eigen risico van de Rijksoverheid.

[3] Paramedische Herstelzorg Covid-19
Voor meer informatie zie deze pagina over de paramedische herstelzorg Covid-19.

[4] De zorgverzekeraars brengen het ER in rekening met de mogelijkheid tot betaling in termijnen. IZZ heeft hoe dan ook de factuur nodig m.b.t. het verplicht eigen risico.

[5] Bijvoorbeeld polisgegevens, zorgkosten declaratie(s), medische verklaringen. Restrictie: Onderhavige gegevens kunnen onder het medische beroepsgeheim vallen.