Aanpak Organisatieklimaat in drie stappen

U kunt ervoor kiezen om in een of meerdere teams binnen uw zorgorganisatie de Aanpak Organisatieklimaat in te zetten. Bijvoorbeeld in teams waar het verzuim hoog is, of waar veel agressie en geweld aanwezig is op de werkvloer. Als een team met relatief weinig gezondheidsproblemen meedoet aan de Aanpak, krijgt u meer zicht op de verschillen tussen teams. Zo kunt u zien waar teams van elkaar kunnen leren.

De Aanpak bestaat uit drie stappen, die achter elkaar in één ronde worden doorlopen. De teams doen iedere ronde drie keer. Uit ervaring weten we dat mensen na drie rondes makkelijker met elkaar de dialoog over hun eigen gezondheid voeren. Dan zit het voeren van de dialoog in het ‘systeem’.


Wilt u in één oogopslag de inhoud van de Aanpak Organisatieklimaat zien? Klik dan hier.

Aanpak Organisatieklimaat schematische weergave


De drie stappen


Handleiding ontvangen? 

De projectleider volgt een tijdspad om de 3-stappen-Aanpak binnen de organisatie in te zetten. Heeft u interesse in de handleiding? U kunt de handleiding onderaan deze pagina downloaden.