De expert

Directe relatie tussen leiderschapsstijl en welbevinden medewerkers

Dat er een relatie bestaat tussen leiderschap en het welbevinden van zorgmedewerkers is inmiddels wel duidelijk. Het blijkt uit IZZ-onderzoek naar de effecten van het organisatieklimaat op de gezondheid. En nu ook uit recent Duits wetenschappelijk onderzoek van Dr. Sabine Gregersen.

Afbeelding Sabine Gregersen

Het wetenschappelijk onderzoek  richt zich op de vraag welke aspecten van leiderschap en leiderschapsgedrag sterk relevant zijn voor het welbevinden van medewerkers in de gezondheids/ en welzijnssector. Voor acht gevalideerde leiderschapsconcepten is gekeken welk effect zij hebben op mentaal welbevinden, emotionele uitputting, irritaties en lichamelijke en psychische klachten.

Dr. Sabine Gregersen deed onderzoek naar gezondheidsbevorderend leiderschap in de zorg. Lees het volledige artikel met haar bevindingen via de download hieronder.