Nieuws

InBalans: aanpak werkdruk in de ggz

Wat houdt InBalans in, welke medewerkers zijn betrokken en welke stappen worden doorlopen?

De regeldruk, groeiende zorgvraag en een tekort aan (ervaren) personeel maken dat ggz-medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Die werkdruk zorgt niet alleen voor fysieke en psychische klachten. Het  belemmert ook het denken in oplossingen. Maar uw eigen medewerkers die dagelijks op de werkvloer staan, weten vaak het beste hoe zij hun eigen werkdruk kunnen verminderen. Maar hoe krijg je medewerkers die veel werkdruk ervaren 1) in staat om tot de benodigde inzichten te komen en 2) daadwerkelijk in actie? 

Het programma InBalans doet precies dat. Het geeft medewerkers, ondanks de ervaren hoge werkdruk, de ruimte om te denken, met elkaar te praten, tot creatieve oplossingen te komen en daarmee ook écht aan de slag te gaan.

InBalans bestaat uit InDialoog en InActie 

InDialoog faciliteert teams om via een continue dialoog inzichten te verkrijgen in mogelijke oplossingen voor de hoge werkdruk. InActie stimuleert medewerkers via het onderbewuste tot het gewenste gedrag om deze oplossingen opvolging te geven.

InBalans bestaat uit drie rondes

In elke ronde behandelt het team een eigen gekozen onderwerp binnen het thema werkdruk. Elke ronde bestaat uit:

Teampeiling
Medewerkers geven via een app hun mening over stellingen binnen het thema werkdruk. De uitkomsten vormen de input van de teamdialoog.

Coaching teamleider
De teamleiders leren in een teamcoaching sessie hoe ze het proces van een oplossingsgerichte dialoog effectief kunnen leiden. 

Teamdialoog
Het team gaat samen in gesprek over de uitkomsten van de peiling, waarbij meningen, ideeën en bijbehorende knelpunten rond werkdruk worden gedeeld. Dit gebeurt onder leiding van een teamleider.

Serious game
De teamdialoog wordt effectiever door de inzet van een serious game, die maakt dat de teams, ondanks dat zij hoge werkdruk ervaren, toch met creatieve en radicale oplossingen durven te komen.

Infographic
De uitkomsten van de teampeiling, de teamdialoog en het gesprek met de bestuurder worden vertaald naar een infographic. De infographic zorgt dat alle uitkomsten in het proces worden geborgd.

Nudge toolbox
De nudge toolbox helpt om medewerkers nieuwe gewoontes aan te leren en zorgt voor de borging van de benodigde acties.

Wat mag u verwachten van InBalans?

• Teamleden ervaren een gezonder en veiliger organisatieklimaat (+4,9%)
• Teams hebben een groter zelforganiserend vermogen (van 6,2 naar 7,2)
• Medewerkers vertonen gezonder en veiliger gedrag (van 6,0 naar 6,9)
• De kwaliteit van zorg neemt toe (van 6,1 naar 6,6)
• Medewerkers voelen zich minder lichamelijk (-15,5%) en emotioneel uitgeput (-11,5%)
• Het aandeel verzuimende medewerkers daalt (-68,6%)