Artikel

Aanpak werkdruk in de ggz

InBalans is een structurele en concrete oplossing voor de werkdruk in de ggz. In drie rondes naar een gezond werkklimaat.

Afbeelding InBalans

De regeldruk, groeiende zorgvraag en een tekort aan (ervaren) personeel maken dat ggz-medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Die werkdruk zorgt niet alleen voor fysieke en psychische klachten. Het  belemmert ook het denken in oplossingen. Maar uw eigen medewerkers die dagelijks op de werkvloer staan, weten vaak het beste hoe zij hun eigen werkdruk kunnen verminderen. Maar hoe krijg je medewerkers die veel werkdruk ervaren 1) in staat om tot de benodigde inzichten te komen en 2) daadwerkelijk in actie? 

Het programma InBalans doet precies dat. Het geeft medewerkers, ondanks de ervaren hoge werkdruk, de ruimte om te denken, met elkaar te praten, tot creatieve oplossingen te komen en daarmee ook écht aan de slag te gaan.

InBalans bestaat uit InDialoog en InActie 

InDialoog faciliteert teams om via een continue dialoog inzichten te verkrijgen in mogelijke oplossingen voor de hoge werkdruk. InActie stimuleert medewerkers via het onderbewuste tot het gewenste gedrag om deze oplossingen opvolging te geven.

De opbouw

InBalans bestaat uit drie rondes. In elke ronde behandelt het team een eigen gekozen onderwerp binnen het thema ‘gezond werken’. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk, agressie richting zorgmedewerkers, werk-privé balans, weerbaarheid of verzuim.

Elke ronde bestaat uit de volgende vier stappen:

Stap 1: Teampeiling & coaching

In stap 1 bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen. Teamleiders bereiden de dialoog voor tijdens een teamcoaching sessie gericht op het voeren van een optimale teamdialoog.

Stap 2: Teamdialoog

Het team gaat met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de peiling en de pijnpunten die hieruit naar voren komen. De teamleider begeleidt dit gesprek. De dialoog leidt tot een overzicht van acties en mogelijk concrete oplossingen waarmee het team aan de slag wil gaan.

Stap 3: Gesprek met bestuurder

Het team bespreekt hun ideeën met de bestuurder in een open en informeel gesprek op de werkvloer. Het team bedenkt wat ze nodig hebben en wat ze van de bestuurder willen. De bestuurder denkt mee in mogelijkheden en biedt de benodigde ondersteuning voor realisatie.

Stap 4: InActie

Tijdens deze fase gaan medewerkers actief aan de slag met de bedachte oplossingen. InBalans biedt verschillende tools om de voorgenomen acties in praktijk te brengen, de aandacht vast te houden en te reflecteren op en leren van ondernomen acties.

Na afloop van de rondes wordt de aanpak geëvalueerd en, indien gewenst, vast onderdeel gemaakt van de werkwijze van het team en dat van alle andere teams binnen de organisatie.

Resultaten

  • Teamleden ervaren een gezonder en veiliger organisatieklimaat (+4,9%)
  • Teams hebben een groter zelforganiserend vermogen (van 6,2 naar 7,2)
  • Medewerkers vertonen gezonder en veiliger gedrag (van 6,0 naar 6,9)
  • De kwaliteit van zorg neemt toe (van 6,1 naar 6,6)
  • Medewerkers voelen zich minder lichamelijk (-15,5%) en emotioneel uitgeput (-11,5%)
  • Het aandeel verzuimende medewerkers daalt (-68,6%)

De tools

InBalans wordt zelfstandig door teams uitgevoerd, met behulp van verschillende (digitale) tools. Dit zijn materialen om medewerkers te stimuleren om bepaald gewenst gedrag te vertonen. Onder andere:

  • Digitaal portaal: digitale verzamelplaats voor materialen, doelgroepspecifieke informatie, tips en een forum. Het platform is tevens een App, te downloaden voor mobiel gebruik.
  • Nudge tools: fysieke box met materialen om medewerkers te herinneren en te stimuleren bepaald gedrag te vertonen
  • InActie bord: hulpmiddel om de stand van zaken inzichtelijk te maken. Het bord zet aan tot het uitvoeren van de bedachte acties.
  • Team habits: effectieve tool waarmee procesafspraken worden vastgelegd en nieuwe gewoontes gevormd.

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden

Meer over