Zorgsucces

Ervaringen van ggz-organisaties

In 2018 hebben negen GGZ-organisaties zich aangemeld om mee te doen aan de IZZ aanpak InDialoog. Lees hier de ervaringen van een projectleider en teamlid.

IZZ collectief

Via IZZ en het O en O fonds GGZ hebben 9 GGZ-organisaties zich aangemeld om mee te doen aan de aanpak InDialoog. We vertellen meer over hun ervaringen. Vanwege de privacy van de deelnemende organisatie noemen we in onderstaand stuk niet om welke GGZ-organisatie het gaat. 

Projectleider over de aanpak InDialoog

Projectleider: "Het doel van deze aanpak is dat het organisatieklimaat verbetert, waardoor overbelasting zoveel mogelijk kan worden voorkomen en wij met plezier en energie naar ons werk toegaan. Als zorgmedewerker zorg je vaak beter voor een ander dan voor jezelf. Je gevoelens delen over fysieke of psychische belasting, werkdruk, veiligheid en samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. Vandaar dat we zijn gestart met de aanpak InDialoog. Een aanpak die ervoor zorgt dat je regelmatig in gesprek gaat met je team, je teamleider en met een bestuurder. Door te praten over dilemma’s en gevoelens op de werkvloer en samen tot oplossingen te komen, kunnen veel klachten worden voorkomen of weggenomen".

Teamlid over InDialoog

Deelnemend teamlid: “Ik ben heel blij met het project. Het is goed dat er eens uitgebreid aandacht wordt besteed aan de ervaren werkdruk en agressie etc. Fijn ook om er met elkaar nu eens uitvoerig in het team bij stil te staan.

We zijn begonnen om eerst onderling in het team uit te wisselen over de thema's werkdruk en agressie, dus zonder management er bij. Vervolgens is het management er bij gekomen en uiteindelijk is het de bedoeling dat ook de directie er bij komt. We hebben al wat concrete afspraken kunnen maken, zoals dat als we ons onveilig voelen, we bij elkaar binnen kunnen lopen, ook al is de deur dicht (wel eerst even kloppen). 

Ook belangrijk vind ik dat, naar aanleiding van een vraag van mij, men er nu mee bezig is om te kijken of we niet meer met naam en toenaam op Zorgkaart komen te staan. Als je per ongeluk een kwaadwillende patiënt hebt, kan dat je je hele leven achtervolgen. Ik heb het gelukkig nog niet mee gemaakt, maar ik weet dat dat gebeurt. Het zijn vaak een hoop kleine dingen bij elkaar die samen de werkdruk en werkstress kunnen verhogen. Het idee dat er nu allerlei zaken worden aangepakt betekent voor mij dat ik me meer relaxt begin te voelen en weer meer plezier in mijn werk heb.”