Artikel

Verlaag de fysieke belasting met deze aanpak

Wilt u de fysieke belasting verlagen en bespreekbaar maken in uw organisatie? Start dan met de IZZ aanpak InDialoog. Ga met elkaar in dialoog over stellingen en werk toe naar oplossingen.

afbeelding InDialoog

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Ook kan InDialoog heel goed ingezet worden om vragen te beantwoorden zoals: 

  • Hoe verlaag ik de lichamelijke belasting in mijn team?
  • Zijn mijn medewerkers op de hoogte van het beleid en de hulpmiddelen?
  • Hoe maak ik de gezondheid van collega's bespreekbaar?
  • Hoe verlaag ik het verzuim binnen mijn zorgteam? 

De IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen om te komen tot gewenste oplossingen.

Stap 1 Teampeiling 

In deze stap worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen.

Stap 2 Teamdialoog

Het team gaat  met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1.

Stap 3 Met bestuurder

Bij stap 3 wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten.

Voorbeeld stellingen

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de zorgmedewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen/vragen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden waarmee u aan de slag kunt.

Werkhouding en lichamelijke belasting

statische belasting

1. Ik weet precies hoe ik de juiste houding moet aannemen om zo min mogelijk lichamelijke belasting te ervaren tijdens mijn werk. 
2. Wanneer ik niet (meer) precies weet hoe ik de juiste houding aan moet nemen om lichamelijke overbelasting te voorkomen tijdens werkzaamheden, vraag ik het aan collega’s.
3. De werkzaamheden die lichamelijk belastend zijn in mijn werk worden voldoende afgewisseld met minder lichamelijk belastende werkzaamheden.

Gebruik (til)hulpmiddelen

1. Tijdens het werken onder hoge tijdsdruk is het gerechtvaardigd om de (til)hulpmiddelen niet te gebruiken. 
2. De (til)hulpmiddelen moeten altijd gebruikt worden, ook als de cliënt
hier bezwaren tegen heeft. 
3. De extra tijd die het kost om (til)hulpmiddelen te gebruiken (ten opzichte van manueel tillen) vind ik het niet waard. 

Beeldschermwerk en zittend werk

Afbeelding zittend werk

1. Ik heb (weleens) lichamelijke klachten doordat ik langdurig werkzaamheden uitvoer achter een computer. 
2. De stoelen, bureaus en werkplekken die wij gebruiken om onze computerwerkzaamheden uit te voeren zijn van voldoende kwaliteit om lichamelijke overbelasting te voorkomen.
3. Het goed instellen van een computerwerkplek kost te veel tijd en moeite. 

 

Aan de slag met InDialoog

InDialoog van IZZ is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat.