Blog

Vijf adviezen waarmee Blokhuis de slag naar preventie kan maken

“Investering in preventie komt niet van de grond” zei Paul Blokhuis tijdens het jubileumsymposium van Zorgverzekeraars Nederland. Hij geeft aan dat er een omslag gemaakt moet worden: niet ziekte en schade als uitgangspunt, maar gezondheidspotentieel en preventie.

Ik ben het volledig eens met deze gewenste omslag. Maar waarom komt het niet van de grond? En waarom voeren overheid én zorgverzekeraars geen ondersteunend beleid gericht op preventie maar juist een tegenstrijdig beleid? Vijf adviezen aan de staatssecretaris.

1: Focus van ziekte naar preventie

In beleid en uitvoering móet meer evenwicht komen tussen ziekte en preventie. En om dat nieuwe evenwicht te bereiken, zal het accent voorlopig sterk op de preventieve kant moeten liggen. Verzekeraars moeten investeren om schadelast (ziektekosten door dure behandelingen en medicijnen op termijn) te voorkomen. De overheid kan dit bevorderen door regelgeving en tegelijkertijd ruimte te bieden. Ook in de basisverzekering.

2: Kijk breder dan uitsluitend de basisverzekering

Preventie heeft een positieve invloed op meer dan alleen de kosten (de schadelast) in de basisverzekering. Ook de schadelast in de aanvullende verzekering zal dalen. En preventie draagt bij aan het verlagen van verzuim, het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier. Denk vanuit een open systeem en niet eenzijdig vanuit de basisverzekering. En bouw daar een businesscase op.

3: Straf de zorgverzekeraar niet voor preventie

Onder de huidige wetgeving met het vereveningssysteem, wordt een verzekeraar feitelijk gestraft voor het inkopen, vergoeden en stimuleren van preventie. Het vereveningssysteem moet worden aangepast: extra preventiemaatregelen met een bewezen effectiviteit, moeten een hogere vereveningsbijdrage opleveren.

4: Niet individualiseren maar collectiviseren

Op welke wijze kunnen verzekeraars hun verzekerden op een efficiënte en effectieve manier benaderen? Het meest voor de hand ligt om groepen van verzekerden in te zetten met gemeenschappelijke kenmerken, met een goed volume en met aandacht voor gezondheidswinst van de deelnemers: de zorginhoudelijke collectiviteiten. De trend is echter individualiseren terwijl een omslag juist collectivisering vereist. Zorgverzekeraars en overheidsbeleid doen alle collectiviteiten de das om waardoor ook de zorginhoudelijke collectiviteiten niet meer ingezet kunnen worden om gericht preventiemaatregelen in te zetten. Terwijl zorginhoudelijke collectiviteiten bij uitstek geschikt zijn voor het effectief implementeren van preventiemaatregelen. Onlangs heeft een aantal zorginhoudelijke collectiviteiten zich verenigd in het Verenigd Zorgcollectief (VZ) met als gezamenlijke doel: gezondheidswinst voor deelnemers realiseren én inzetten op preventie. 

5: Pak preventie samen op!

Er wordt geregeld gesproken over een investeringsfonds voor preventie, onder andere door André Rouvoet, de oud-voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Een positieve ontwikkeling. Ik pleit ervoor dat een dergelijk fonds niet alleen door zorgverzekeraars wordt beheerd. Leg dit neer bij de overheid, zorgverzekeraars én bij de verzekerden zelf, verenigd in een collectief. Misschien zit daar nog wel het belangrijkste advies: je moet preventie samen op pakken en niet individueel, samen voor een gezonder Nederland.
 

Foto Roland Kip

Roland Kip
Directeur Stichting IZZ

 

 

 

Lees ook: "Investering in preventie komt niet van de grond” aldus Paul Blokhuis tijdens het jubileumsymposium van Zorgverzekeraars Nederland.

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden