Artikel

Werken aan leiderschap met deze aanpak

Start met de IZZ aanpak InDialoog. Ga met elkaar in dialoog over stellingen en werk toe naar oplossingen.

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Ook kan InDialoog ingezet worden om vragen te beantwoorden zoals:

 • Hoe maken we teambuilding en gedeeld leiderschap bespreekbaar in het team?
 • Hoe zet ik teambuilding en gedeeld leiderschap op de agenda van mijn organisatie?
 • Hoe werk ik met mijn zorgmedewerkers aan teambuilding en gedeeld leiderschap?

De IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen om te komen tot gewenste oplossingen op bovengenoemde vragen. Bij stap 1 (teampeiling) worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen en vragen. Bij stap 2 (teamdialoog) gaat het team met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1. En bij stap drie wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten.

Voorbeeld stellingen leiderschap 

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden.

 1. Als team nemen wij voldoende tijd om op een agressie- of geweldsincident te reflecteren en ervan te leren.
 2. Indien er problemen zijn met de (til)hulpmiddelen die we (zouden moeten) gebruiken, ondernemen we als team actie totdat dit opgelost is. 
 3. In ons team sporen we elkaar aan om af en toe te gaan staan of pauze te nemen van ons beeldschermwerk.
 4. We weten in ons team precies wat voor soort werkdruk we ervaren en waar dit vandaan komt.
 5. We hebben voldoende vrijheid om als team de werkdruk zelf zoveel mogelijk te verminderen.
 6. We benutten als team alle kansen die er zijn om de personeelskrapte aan te pakken.
 7. We maken in ons team het rooster en knelpunten hierin bespreekbaar bij de leidinggevende en/of betrokken planner.
 8. Wij hebben als team oog voor elkaar wanneer aangrijpende of emotioneel belastende situaties zich voordoen.
   

Aan de slag met InDialoog

InDialoog van IZZ is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat.