Artikel

Zes tips om werkplezier te stimuleren

Zorgmedewerkers die met plezier naar het werk gaan, die willen we allemaal. Want werkplezier geeft meer energie en minder verzuim en uitstroom. Vijf tips voor werkgevers voor meer werkplezier.

illustratie zorgmedewerker met werkplezier


1. Zorg dat medewerkers zich gezien en gehoord voelen

Dit doe je door actief te vragen naar hoe het met ze gaat en te luisteren naar waar ze tegenaanlopen en wat hen dagelijks bezighoudt. 

2. Spreek je waardering uit

Door complimenten te geven en samen (kleine) successen te vieren. Zorg dat je compliment ook echt op de ontvanger slaat. Hij of zij moet de boodschap begrijpen en waarderen. Benoem duidelijk wat je zo waardeert in hem of haar en welk effect dat op jou heeft.

Lees ook: Vijjf tips om je collega's een welgemeend compliment te geven.

3. Zoek naar de balans tussen energiegevers en energievreters

Medewerkers ervaren in het werk altijd dingen de energie kosten en dingen die ze energie geven. Energievreters voor zorgmedewerkers zijn bijvoorbeeld werkdruk en bureaucratie. Daar kun je gelukkig als werkgever energievreters tegen over zetten. Uit onze onderzoeken weten we dat een goede samenwerking, autonomie en ontwikkelmogelijkheden beleagrijke energiegevers zijn. Als die meer voorkomen dan de dingen die energie kosten, ervaren medewerkers meer werkplezier.  

Werkplezier als hoogste doel

Frankelandgroep scoort goed als werkgever. Dat is te danken aan de plezierige sfeer. Maar ook aan de ruimte die medewerkers krijgen om mee te denken. Van vrijwilliger tot afdelingshoofd: iedereen voelt zich betrokken bij het beleid. Het werkplezier is dan ook één van de stokpaardjes van locatiemanager Natasja Heij.

4. Voer de dialoog binnen teams over werkplezier

Je zou het misschien niet zeggen maar op teamniveau is de meeste winst te behalen. Breng binnen teams de energiegevers en -vreters in kaart en ga hierover met elkaar in gesprek. Stimuleer de teams om zelf met oplossingen te komen het werkplezier te vergroten. Spreek gezamenlijke doelen en verantwoordelijkheid af. Dan wordt het een verhaal van het team.  

5. Geef medewerkers zeggenschap

Nodig medewerkers uit om mee te denken over veranderingen of initiatieven voor meer werkplezier. Door ze actief te betrekken, komen veranderingen beter van de grond.  

6. Zorg voor een veilige omgeving

Het is goed om dingen uit te proberen met elkaar. Daar heb je een veilige omgeving voor nodig. Dit betekent dat er ruimte is om te proberen en dat het niet erg is als er eens iets anders uitpakt dan verwacht. Alleen dan wordt er samen geleerd.  

En dit kan een zorgmedewerker zelf doen: Vijf tips voor meer werkplezier
 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden