Psychische belasting

Om je werk in de zorg goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je zelf ook lekker in je vel zit. Terwijl je werk juist mentaal ook het nodige van je vraagt. We zien helaas dat steeds meer zorgmedewerkers een burn-out krijgen. Ontdek wat jou het beste helpt om mentaal fit te blijven.

Voorkom psychische belasting

Zorggebruik stijgt

Ieder jaar zien we in ons onderzoek dat het psychische zorggebruik onder zorgmedewerkers stijgt, vooral onder jonge zorgmedewerkers. Een signaal dat veel mensen in de zorg extra hulp nodig hebben om mentaal fit te blijven. We weten dat ongeveer de helft van de psychische (en lichamelijke) klachten veroorzaakt of verergerd wordt door het werk. Zeker nu.

IZZ Zcollectief