Psychische belasting

Om je werk in de zorg goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je zelf ook lekker in je vel zit. Terwijl je werk juist mentaal ook het nodige van je vraagt. We zien helaas dat steeds meer zorgmedewerkers een burn-out krijgen. Ontdek wat jou het beste helpt om mentaal fit te blijven.

Voorkom psychische belasting

Zorggebruik daalt...goed nieuws?

Ieder jaar zien we in ons onderzoek dat het psychische zorggebruik onder zorgmedewerkers stijgt, vooral onder jonge zorgmedewerkers. In dit Corona-jaar is het psychisch zorggebruik gedaald. Goed nieuws? Nee, het vermoeden is dat zorgmedewerkers dit jaar ten koste van zichzelf psychische zorg hebben uitgesteld. Zorgelijk. 

IZZ Zcollectief