Heb jij recht op een werkgeversbijdrage?

Werk je bij een zorgorganisatie? En heb je een IZZ Zorgverzekering afgesloten? Dan kan het zijn dat jouw werkgever meebetaalt aan jouw IZZ Zorgverzekering. Dat komt doordat de IZZ–regeling een onderdeel is van een aantal zorg-cao’s. Je kunt ook recht hebben op een garantieregeling.

IZZ Werkgeversbijdrage

Werkgeversbijdrage en garantieregelingen

In de cao’s GGZ, VVT, Ziekenhuizen, Gezondheidscentra, Huisartsassistenten, Ambulancezorg, Sanquin en Jeugdzorg is een werkgeversbijdrage voor deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering opgenomen. Afhankelijk van je cao krijg je een werkgeversbijdrage voor de basisverzekering of het Zorg voor de Zorg-pakket bij IZZ. Let op: op dit moment vinden er nog cao-onderhandelingen in diverse zorg-cao’s plaats die invloed kunnen hebben op de werkgeversbijdrage. Dit kan van invloed zijn op de bijdrage die jij daadwerkelijk ontvangt! 

Garantieregeling

In de zorg cao’s GGZ (vanaf 1 juni 2019), Ziekenhuizen (vanaf 1 december 2019) en Verpleging Verzorging en Thuiszorg (vanaf 1 januari 2009) zijn garantieregelingen opgenomen voor de werkgeversbijdrage van de IZZ ziektekostenregeling. Deze garantieregeling houdt in dat werknemers en hun gezinsleden die onder deze cao’s vallen en het Zorg voor de Zorg-pakket hadden, het recht op de werkgeversbijdrage voor het Zorg voor de Zorg-pakket houden.

Behoud werkgeversbijdrage

Bij een overstap van de ‘IZZ Zorgverzekering door CZ’ naar een ‘IZZ Zorgverzekering door VGZ’ en andersom, behoud je recht op de werkgeversbijdrage op het Zorg voor de Zorg-pakket. Dit recht vervalt als je overstapt naar een andere zorgverzekering, zorgverzekeraar of als je het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket laat vervallen.

Overzicht werkgeversbijdrage en garantieregelingen

Zowel je premie voor je IZZ Zorgverzekering als je werkgeversbijdrage worden in de meeste gevallen verrekend via je salaris. Je vindt ze ook beide terug op je salarisstrook. Hieronder vind je per cao en per maand de bruto werkgeversbijdrage voor 2022. Er wordt wel loonbelasting op ingehouden. Op je salarisstrook staat hoe hoog de uiteindelijke nettobijdrage is.

Werkgeversbijdrage Ziekenhuizen (ZKH)

Conform de cao Ziekenhuizen ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde partner) die al op 1 december 2019 het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket hadden, de werkgeversbijdrage (= garantieregeling). De bruto werkgeversbijdrage is twee-derde van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket:

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Ziekenhuizen € 14,37 € 13,97


Werkgeversbijdrage Gehandicaptenzorg (GHZ)

Conform de oude cao Gehandicaptenzorg is de werkgeversbijdrage per 1 januari 2022 in z’n geheel vervallen. Er is nog geen nieuwe cao. Wil je meer informatie, neem dan contact op met je werkgever. 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Conform de cao GGZ ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde partner) die voor 1 juni 2019 de IZZ Basisverzekering en Zorg voor de Zorg-pakket hadden in 2022 een maandelijkse werkgeversbijdrage (= garantieregeling).

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Geestelijke Gezondheidszorg € 13,10 € 13,10


Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT)

Conform de cao VVT ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde gezinsleden) die voor 1 januari 2009 het Zorg voor de Zorg-pakket hadden een maandelijkse werkgeversbijdrage (=garantieregeling) die tweederde bedraagt van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao  Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT) € 14,37 € 13,97


Ambulancezorg

Conform de cao Ambulancezorg ontvangen medewerkers die naast de IZZ Basisverzekering ook een aanvullende verzekering afsluiten een werkgeversbijdrage.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p CZ VGZ
cao Ambulancezorg salarisgroepen >14 € 14,33 € 14,33
cao Ambulancezorg salarisgroepen <15 € 22,66 € 22,66


Gezondheidscentra

Conform de cao Gezondheidscentra ontvangen medewerkers, ongeacht welke zorgverzekering zij kiezen, een werkgeversbijdrage.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p CZ VGZ
cao Gezondheidscentra €  30,00 €  30,00
cao Gezondheidscentra oproepkrachten €  12,00 €  12,00


Jeugdzorg

Conform de cao Jeugdzorg ontvangen medewerkers, ongeacht welke zorgverzekering zij kiezen, een werkgeversbijdrage.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Jeugdzorg € 20,00 € 20,00


Sanquin

Conform de cao Sanquin ontvangen medewerkers (en hun meeverzekerde partner) een werkgeversbijdrage die twee-derde bedraagt van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket. 

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Sanquin € 14,37 € 13,97


Huisartsenzorg incl. POH

Conform de cao Huisartsenzorg ontvangen medewerkers een werkgeversbijdrage.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Huisartsenzorg (incl. POH) € 10,00 € 10,00


Wanneer kun je een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten?

Als je in de zorg werkt of lid bent van PGGM&Co of CNV Connectief Zorg en Welzijn dan kun je een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten en gebruik maken van de ledenvoordelen van IZZ. 

Wil je weten of jij in aanmerking komt? Lees dan Wie mag deelnemen
 

De IZZ Zorgverzekering in 2022

  • Speciaal Zorg voor de Zorg-pakket met €30 extra korting per jaar
  • Eigen Risico Compensatie bij COVID-19
  • Scherpe premie én 5% collectiviteitskorting
  • Ruime vergoedingen voor fysio en psychologische ondersteuning
  • Gratis trainingen, tools en kortingsacties om je gezondheid te versterken