Heb jij recht op een werkgeversbijdrage?

Werk je bij een zorgorganisatie? En heb je een collectieve IZZ Zorgverzekering afgesloten? Dan kan het zijn dat jouw werkgever meebetaalt aan jouw IZZ Zorgverzekering, omdat de IZZ–regeling een onderdeel is van een aantal zorg-cao’s. Je kunt ook recht hebben op een garantieregeling.

 

Recht op een werkgeversbijdrage?

Werkgeversbijdrage en garantieregelingen

In de cao’s Gezondheidscentra, Huisartsassistenten, Ambulancezorg, Sanquin en Jeugdzorg zit de werkgeversbijdrage voor deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering opgenomen. Afhankelijk van je cao krijg je een werkgeversbijdrage voor de basisverzekering of het Zorg voor de Zorg-pakket bij IZZ.

In de zorg cao’s GGZ (vanaf 1 juni 2019), Ziekenhuizen (vanaf 1 december 2019), de Gehandicaptenzorg (vanaf 1 januari 2020) en Verpleging Verzorging en Thuiszorg (vanaf 1 januari 2009) is een garantieregeling opgenomen voor de werkgeversbijdrage van de IZZ ziektekostenregeling. Deze garantieregeling houdt in dat werknemers en hun gezinsleden die onder deze cao’s vallen en het Zorg voor de Zorg-pakket hadden, het recht op de werkgeversbijdrage voor het Zorg voor de Zorg-pakket houden.

Bij een overstap van de IZZ Zorgverzekering door CZ naar een IZZ Zorgverzekering door VGZ en andersom, behoud je recht op de werkgeversbijdrage op het Zorg voor de Zorg-pakket. Dit recht vervalt als je overstapt naar een andere zorgverzekering, zorgverzekeraar of het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket laat vervallen.

Als je de IZZ Zorgverzekering voor de zorg afsluit voor 2021, kun je in ieder geval profiteren van een scherpe premie met maximale wettelijke collectiviteitskorting van 5% op de basisverzekering, het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket dat is afgestemd op het werken in de zorg en onze ledenvoordelen.

Overzicht werkgeversbijdrage en garantieregelingen

Zowel je premie voor je IZZ Zorgverzekering als je werkgeversbijdrage worden in de meeste gevallen verrekend via je salaris en zijn beide terug te vinden op je salarisstrook. Hieronder vind je per cao en per maand de bruto werkgeversbijdrage voor 2021. Er wordt wel loonbelasting op ingehouden. Op je salarisstrook staat hoe hoog de uiteindelijke nettobijdrage is.

Ziekenhuizen (ZKH)

Conform de cao Ziekenhuizen ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde partner) die reeds op 1 december 2019 het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket hadden, de werkgeversbijdrage (= garantieregeling).De bruto werkgeversbijdrage is 2/3e van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket:

Werkgeversbijdrage cao ziekenhuizen

Gehandicaptenzorg (GHZ)

Conform de cao Gehandicaptenzorg ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde partner) die voor 1 januari 2020 het Zorg voor de Zorg-pakket hadden in 2021 een maandelijkse werkgeversbijdrage (= garantieregeling).

Tabel cao GHZ

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Conform de cao GGZ ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde partner) die voor 1 juni 2019 de IZZ Basisverzekering en Zorg voor de Zorg-pakket hadden in 2021 een maandelijkse werkgeversbijdrage (= garantieregeling).

Tabel cao GGZ

Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT)

Conform de cao VVT ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde gezinsleden) die voor 1 januari 2009 het Zorg voor de Zorg-pakket hadden een maandelijkse werkgeversbijdrage (=garantieregeling) die 2/3e bedraagt van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket.

Werkgeversbijdrage cao VVT

Ambulancezorg

Conform de cao Ambulancezorg ontvangen medewerkers die naast de IZZ Basisverzekering ook een aanvullende verzekering afsluiten een werkgeversbijdrage.

Tabel cao ambulancezorg

Gezondheidscentra

Conform de cao Gezondheidscentra ontvangen medewerkers, ongeacht welke zorgverzekering zij kiezen, een werkgeversbijdrage.

Tabel cao Gezondheidscentra

Jeugdzorg

Conform de cao Jeugdzorg ontvangen medewerkers, ongeacht welke zorgverzekering zij kiezen, een werkgeversbijdrage.

Tabel cao Jeugdzorg

Sanquin

Conform de cao Sanquin ontvangen medewerkers (en hun meeverzekerde partner) een werkgeversbijdrage die 2/3e bedraagt van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket. 

Werkgeversbijdrage cao sanquin

Huisartsenzorg incl. POH

Conform de cao Huisartsenzorg ontvangen medewerkers een werkgeversbijdrage.

Tabel cao huisartsen

Wanneer kun je een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten?

Als je in de zorg werkt of lid bent van PGGM&Co, dan kun je een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten en deelnemen aan de IZZ-regeling. Wil je weten of jij in aanmerking komt? Lees dan Wie mag deelnemen?

 

De IZZ Zorgverzekering in 2021

  • Scherpe premie én 5% collectiviteitskorting

  • Zorg voor de Zorg-pakket: speciaal afgestemd op het werken in de zorg

  • Gratis extra's om je gezondheid te versterken met het IZZ ledenpakket ZorgGezond
  • Ruime keuze bij 2 zorgverzekeraars: VGZ en CZ

  • Je draagt bij aan een gezondere zorgsector