Heb jij recht op een werkgeversbijdrage in 2024?

Werk je bij een zorgorganisatie? En heb je een IZZ Zorgverzekering afgesloten? Dan kan het zijn dat jouw werkgever meebetaalt aan jouw IZZ Zorgverzekering. Dat komt doordat de IZZ–regeling een onderdeel is van een aantal zorg-cao’s. Je kunt ook recht hebben op een garantieregeling.

IZZ Werkgeversbijdrage

Werkgeversbijdrage en garantieregelingen

In de cao’s GGZ, VVT, Ziekenhuizen, Gezondheidscentra, Huisartsassistenten, Ambulancezorg, Sanquin en Jeugdzorg is een werkgeversbijdrage voor deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering opgenomen. Afhankelijk van je cao krijg je een werkgeversbijdrage voor een aanvullende verzekering, in veel gevallen de IZZ Zorg voor de Zorg-pakketten.

Garantieregeling

In de zorg cao’s GGZ (vanaf 1 juni 2019), Ziekenhuizen (vanaf 1 december 2019) en Verpleging Verzorging en Thuiszorg (vanaf 1 januari 2009) zijn garantieregelingen opgenomen voor de werkgeversbijdrage van de IZZ ziektekostenregeling. Deze garantieregeling houdt in dat werknemers en hun gezinsleden die onder deze cao’s vallen en een Zorg voor de Zorg-pakket hadden, het recht op de werkgeversbijdrage voor een Zorg voor de Zorg-pakket houden.

Behoud werkgeversbijdrage

Bij een overstap van de ‘IZZ Zorgverzekering door CZ’ naar een ‘IZZ Zorgverzekering door VGZ’ en andersom, behoud je recht op de werkgeversbijdrage op een Zorg voor de Zorg-pakket. Dit recht vervalt als je overstapt naar een andere zorgverzekering, zorgverzekeraar of als je een aanvullend Zorg voor de Zorg-pakket laat vervallen.

Overzicht werkgeversbijdrage en garantieregelingen

Zowel je premie voor je IZZ Zorgverzekering als je werkgeversbijdrage worden in de meeste gevallen verrekend via je salaris. Je vindt ze ook beide terug op je salarisstrook. Hieronder vind je per cao en per maand de bruto werkgeversbijdrage voor 2024. Er wordt wel loonbelasting op ingehouden. Op je salarisstrook staat hoe hoog de uiteindelijke nettobijdrage is.

Ziekenhuizen (ZKH)

Conform de cao Ziekenhuizen ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde partner) die al op 1 december 2019 het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket hadden, de werkgeversbijdrage (= garantieregeling). De bruto werkgeversbijdrage is twee-derde van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket:

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Ziekenhuizen    
Zorg voor de Zorg € 16,37 € 14,63
Zorg voor de Zorg Budget (CZ) €   5,13      n.v.t.
Zorg voor de Zorg Instap (VGZ)      n.v.t €   4,17

Gehandicaptenzorg (GHZ)

Conform de oude cao Gehandicaptenzorg is de werkgeversbijdrage per 1 januari 2022 in z’n geheel vervallen. Wil je meer informatie, neem dan contact op met je werkgever. 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Conform de GGZ cao geldt de maandelijkse vaste bijdrage op de premie van het Zorg voor de Zorg pakket. Dit geldt voor IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde partner) die voor 1 juni 2019 reeds bij IZZ verzekerd waren met een (willekeurige) aanvullende IZZ verzekering (= garantieregeling).

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Geestelijke Gezondheidszorg € 13,10 € 13,10


Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT)

Conform de cao VVT ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde gezinsleden) die voor 1 januari 2009 het Zorg voor de Zorg-pakket hadden een maandelijkse werkgeversbijdrage (=garantieregeling) die tweederde bedraagt van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT)    
Zorg voor de Zorg € 16,37 € 14,63
Zorg voor de Zorg Budget (CZ) €   5,13      n.v.t.
Zorg voor de Zorg Instap (VGZ)      n.v.t. €   4,17


Ambulancezorg

Conform de cao Ambulancezorg ontvangen medewerkers die naast de IZZ Basisverzekering ook een aanvullende verzekering afsluiten een werkgeversbijdrage.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p CZ VGZ
cao Ambulancezorg salarisgroepen t/m 14 € 22,66 € 22,66

cao Ambulancezorg salarisgroepen 15 en hoger

€ 14,33 € 14,33


Gezondheidscentra

Conform de cao Gezondheidscentra ontvangen medewerkers, ongeacht welke zorgverzekering zij kiezen, een werkgeversbijdrage.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p CZ VGZ
cao Gezondheidscentra €  30 €  30
cao Gezondheidscentra oproepkrachten €  12 €  12


Jeugdzorg

Conform de cao Jeugdzorg ontvangen medewerkers, ongeacht welke zorgverzekering zij kiezen, een werkgeversbijdrage.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Jeugdzorg € 20 € 20


Sanquin

Conform de cao Sanquin ontvangen medewerkers (en hun meeverzekerde partner) een werkgeversbijdrage die twee-derde bedraagt van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket. 

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Sanquin    
Zorg voor de Zorg € 16,37 € 14,63
Zorg voor de Zorg Budget (CZ) €   5,13      n.v.t.
Zorg voor de Zorg Instap (VGZ)      n.v.t. €   4,17


Huisartsenzorg incl. POH

Conform de cao Huisartsenzorg ontvangen medewerkers een werkgeversbijdrage.

Bruto werkgeversbijdrage per maand p.p. CZ VGZ
cao Huisartsenzorg (incl. POH) € 10 € 10


Wanneer kun je een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten?

Als je in de zorg werkt of lid bent van PGGM&Co of CNV Connectief Zorg en Welzijn dan kun je een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten en gebruik maken van de ledenvoordelen van IZZ. 

Wil je weten of jij in aanmerking komt? Lees dan Wie mag deelnemen
 

De IZZ Zorgverzekering 2024

De IZZ Zorgverzekering is er speciaal voor zorgmedewerkers én hun gezin. Met vergoedingen en voordelen afgestemd op jouw werk in de zorg. Om veerkrachtig te blijven onder druk. En snel te herstellen als het even tegen zit.

  • Basisverzekering vanaf €138,95 per maand
  • Extra korting van IZZ tot € 30,00 per jaar op Zorg voor de Zorg
  • Ruime vergoedingen voor fysio en psychische hulp
  • Eigen risico compensatie tot €385 bij post covid en PTSS
  • Kleine, goedkopere aanvullende pakketten waaronder Zorg voor de Zorg Budget
  • Tot 20% korting op de aanvullende verzekeringen (incl. €30 extra IZZ korting)
  • Gratis trainingen, tools en kortingsacties om je gezondheid te versterken