Artikel

Hoe gezond zijn uw medewerkers?

Zorggebruik is een indicator over hoe het met de zorgmedewerkers gaat. Hoe gezond kunnen zij werken in de zorg en bij uw zorgorganisatie?

Illustratie

Gaat het goed of niet goed met de gezondheid van de medewerkers in mijn organisatie? De cijfers over het zorggebruik onder zorgmedewerkers geven hier een helder antwoord op. Stichting IZZ analyseert jaarlijks deze cijfers voor de zorgsector. De actuele zorggebruikcijfers binnen de sector, branches en individuele zorgorganisaties (na inlog) zijn te vinden op het IZZ Dashboard Zorggebruik.

Bekijk het zorggebruik voor een totaalbeeld van uw organisatie

Zorgorganisaties gebruiken vaak cijfers over zaken als verzuim, uitstroom of medewerkerstevredenheid om een beeld te krijgen van het welbevinden van hun medewerkers. Stichting IZZ voegt hier sinds een aantal jaar een belangrijke indicator aan toe: het zorggebruik van zorgmedewerkers. Deze zorggebruikcijfers geven zorgorganisaties een belangrijk signaal over hoe het gaat met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerkers. De zorggebruikcijfers van IZZ gaan over het gebruik van de arbeidsrelevante zorgsoorten fysiotherapie en psychische zorg door medewerkers. Van zorggebruik voor lichamelijke of geestelijke gezondheidsklachten is bekend dat ongeveer de helft veroorzaakt of verergerd wordt door het werk.

Werkzoekenden letten steeds meer op factor gezond werken 

Het heeft enkele jaren geduurd, maar zorggebruik staat nu ook op de agenda van bestuurders. Door het tekort aan personeel wordt de gezondheid van medewerkers en gezonde arbeidsomstandigheden een maatschappelijke noodzaak. Zorgmedewerkers hebben het voor het uitkiezen als ze een (andere) baan zoeken. Waarom zou iemand bij een organisatie solliciteren waar je niet gezond kunt werken?Zorggebruik en organisatieprestaties

Een hoog zorggebruik onder medewerkers is niet alleen op zichzelf een belangrijk signaal, het zegt ook iets over andere prestaties binnen de organisatie. Zo heeft onderzoek van Stichting IZZ uitgewezen dat zorgorganisaties met een hoog gebruik fysiotherapie of psychische zorg onder hun medewerkers ook een hoger verzuim hebben. Daarnaast zijn dit ook de organisaties met een hogere uitstroom en een groter aandeel vacatures voor patiënt-/cliëntgebonden functies.

Positieve of negatieve spiraal?

De zorggebruikcijfers van Stichting IZZ zijn een belangrijke indicator voor de gezondheid en de arbeidsomstandigheden in het dagelijks werk van zorgmedewerkers. Het één leidt namelijk gemakkelijk tot het ander: een hoger zorggebruik en meer verzuim zorgt voor een toename in werkdruk, dat vervolgens weer aanleiding is voor een hoger verloop en openstaande vacatures. Vaak wordt er in de organisatie met een hoog zorggebruik ook niet genoeg aandacht besteed aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers, waardoor er sprake is van een slecht organisatieklimaat. Dit versterkt de negatieve spiraal waar deze zorgorganisaties inzitten.

Het goede nieuws is dat er ook een positieve spiraal mogelijk is. Er zijn namelijk ook organisaties waarbij het zorggebruik laag is. Het verschil tussen de best en slechtst scorende zorgorganisatie in het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg is groot Binnen de organisaties met een laag zorggebruik is het verzuim ook laag, zijn er minder openstaande vacatures en ligt de uitstroom lager.

Scoort u al groen?

Door het nijpende personeelstekort in de zorg is het dringend nodig de negatieve spiraal bij zorgorganisaties om te buigen in een positieve. Stichting IZZ gebruikt een schat aan ervaring in de zorg en zorggebruikdata om zorgorganisaties te helpen meer inzicht te krijgen in de stand van zaken als het gaat om de gezondheid van medewerkers. Bovendien heeft Stichting IZZ in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam de aanpak InDialoog ontwikkeld en getoetst. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze aanpak een positieve invloed heeft op het gezond en veilig organisatieklimaat binnen zorgorganisaties en daarmee ook het zorggebruik en verzuim onder medewerkers verlaagt. En inmiddels in de aanpak door meer dan 75 zorgorganisaties succesvol toegepast.

 

IZZ Zorggebruikcijfers

IZZ heeft inzicht in de zorggebruikcijfers van uw organisatie.

Als meer dan 25 IZZ verzekerden binnen uw organisatie fysiotherapie of psychische zorg hebben gebruikt dan kunt u contact met ons opnemen om uw eigen cijfers in te zien. 
 

Downloads