Blog

Zorggebruik, geen afrekening maar gezondheidsindicator

De energierekening viel op de mat. Weer een stuk hoger dan de vorige. Hmmm, laat ik het lopen of verdiep ik me erin? Toch maar wat speurwerk verricht. Wat bleek: mijn kinderen douchen te lang. En dus kochten we een douchewekker. Kijken of het helpt. Ik moest aan die rekening denken bij de cijfers over het zorggebruik in 2017.

Want uit de jaarlijkse zorggebruikanalyse van Stichting IZZ blijkt dat het zorggebruik (het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg) van zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering in 2017 weer is gestegen. Meer zorgmedewerkers gebruikten zorg omdat zij fysieke of psychische klachten hadden die mede worden veroorzaakt door het werken in de zorg.

Die zorggebruikcijfers zie ik niet als kostenpost, maar vooral als een indringende uitnodiging om verder te kijken. Om te analyseren. Als ijkpunt voor beleid en keuzes. Er ligt nu bijna vijf jaar aan onderzoeksgegevens. Gegevens die je kunt zien als bevestiging van groeiende vraagstukken. Maar die ik liever zie als gouden bron voor verbetering.

Leren van best practices

We zijn er misschien aan gewend geraakt om in deelverantwoordelijkheden te denken. Zo lijkt verzuim vooral het probleem van de werkgever, is het gebruik van zorg het probleem van de zorgverzekeraar en vormt gezondheid vooral een persoonlijke uitdaging voor de medewerker. Het eerste heeft vooral economische betekenis, het tweede is vooral financieel gekleurd en het derde – gezondheid – is vooral een persoonlijke kwestie. Terwijl die drie natuurlijk nauw met elkaar zijn verweven! We weten allang dat verzuim en zorggebruik met elkaar te maken hebben. Bijna een open deur. En we weten ook dat medewerkers in de zorg zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben dat ze liever doorgaan dan zich ziek te melden. Dus alleen sturen op verzuim is niet zinnig.

Waarom dan niet méér gebruik maken van alle data? Waarom niet méér kijken naar het zorggebruik binnen de eigen organisatie? Waarom niet méér leren van elkaar en van best practices? We weten al dat het verbeteren van het organisatieklimaat een bewezen opstap vormt naar een grotere fysieke en mentale veerkracht van mensen en teams. Gebruik die kennis en ervaring!

Gezondheidsindicator

Zo vormt zorggebruik dus geen “afrekening”, maar een gezondheidsindicator. Als je als werkgever die indicator negeert dan dreigt een neerwaartse spiraal van oplopend zorggebruik, meer verzuim, een slechter organisatieklimaat en opnieuw een groeiende afhankelijkheid van zorg. Als IZZ kijken we holistisch. IZZ, zorgverzekeraar, werkgever en werknemer; we zijn samen verantwoordelijk. Samen werken we aan manieren om de gezondheid te beïnvloeden. Bijvoorbeeld aan de best werkende interventies. Alles voor gezonde zorg.

 

Foto Roland KipRoland Kip
Algemeen directeur
Stichting IZZ

 

 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden