Onderzoek

Analyse 2018: Psychische klachten met 40% gestegen

Het zorggebruik onder zorgmedewerkers is in 2018 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de zorggebruik cijfers die Stichting IZZ jaarlijks analyseert voor de zorgsector. Zowel het gebruik van fysiotherapie als het gebruik van psychische zorg nam toe. 

afbeelding Zorggebruik

Gebruik van fysiotherapie onder zorgmedewerkers

Het percentage medewerkers dat fysiotherapie gebruikt lag in 2018 op 36,4%. Dit betekent dat iets meer dan 1 op 3 zorgmedewerkers minimaal eenmaal per jaar een bezoek bracht aan de fysiotherapeut. Een jaar eerder lag het percentage nog op 34,6% en in 2014 zelfs op 28,8%. In vier jaar tijd is het gebruik van fysiotherapie onder zorgmedewerkers dus met een kwart toegenomen.

Hoewel het aandeel zorgmedewerkers dat op jaarlijkse basis fysiotherapie gebruikt is toegenomen, is het gemiddeld aantal behandelingen per medewerker vrijwel gelijk gebleven (11,9 behandelingen in 2018 tegenover 12 behandelingen in 2017). Over een periode van vier jaar is te zien dat het gemiddeld aantal behandelingen met een achtste deel is afgenomen van 13,6 behandelingen in 2014 naar 11,9 behandelingen per gebruiker in 2018.

In de branches VVT en Gehandicaptenzorg werd wederom de meeste fysiotherapie gebruikt onder medewerkers. Zowel het percentage medewerkers dat fysiotherapie heeft gebruikt als het gemiddeld aantal behandelingen per medewerker lag in deze branches in 2018 het hoogst. 

Gebruik van psychische zorg onder zorgmedewerkers

Ook het gebruik van psychische zorg is opnieuw gestegen. Het percentage zorgmedewerkers dat per jaar minimaal één keer psychische zorg gebruikt, lag in 2018 op 6,7%. Anders gezegd: ongeveer 1 op de 15 zorgmedewerkers bracht vorig jaar een bezoek aan een zorgverlener voor psychische zorg. Dit percentage lag in 2017 nog op 6,2% en vier jaar eerder op 4,7%. In vergelijking met vier jaar geleden is het aandeel zorgmedewerkers dat psychische zorg gebruikt dus met iets meer dan 40% gestegen.

Wanneer we kijken naar het soort psychische zorg dat gebruikt werd, blijkt dat 56% van het totale gebruik psychische zorg onder zorgmedewerkers bestond uit POH-GGZ, 23% uit Basis GGZ en 21% uit Specialistische GGZ.

Een uitsplitsing naar zorgbranches laat zien dat in de VVT en Gehandicaptenzorg ook de meeste psychische zorg werd gebruikt in 2018. Daarnaast valt op dat de verdeling naar soort psychische zorg in de GGZ afwijkt van de andere zorgbranches. Zo werd er relatief meer Basis en Specialistische GGZ en minder POH-GGZ gebruikt door medewerkers werkzaam in de GGZ. 

Grote verschillen tussen organisatiesVerschillen in zorggebruik tussen zorgorganisaties groot

Een opvallend gegeven is dat het zorggebruik van medewerkers enorm verschilt tussen zorgorganisaties. Zo loopt het gebruik van fysiotherapie uiteen van 17% tot 59% van de medewerkers die minimaal eenmaal per jaar een bezoek brengt aan de fysiotherapeut. Bij psychische zorg zien we dat de verschillen tussen zorgorganisaties uiteenlopen van 0% tot 27% van de medewerkers. De verschillen in zorggebruik bestaan ook binnen dezelfde branche, tussen vergelijkbare zorgorganisaties.

 

 

 

IZZ Zorggebruikcijfers

Zorgorganisaties waarvan meer dan 25 medewerkers een IZZ Zorgverzekering hebben, kunnen inzicht krijgen in de zorggebruik cijfers voor hun eigen organisatie en deze vergelijken met de branche en zorgsector als geheel. Deze cijfers zijn niet te herleiden tot individuele medewerkers of teams en worden in verband met privacy alleen op geaggregeerd niveau weergegeven vanaf een minimum aantal van 25 medewerkers. Wilt u weten of de zorggebruikcijfers van uw organisatie beschikbaar zijn? Neem contact met ons op voor een adviesgesprek.