Blog

Burn-out in de zorg is besmettelijk

Werk je in de zorg en heb je last van psychische problemen of een burn-out? Je bent niet alleen, zo bleek uit ons recent uitgevoerde ledenpanelonderzoek onder 5.100 deelnemers ‘Burn-out en werken in de zorg’. Dat burn-out een issue is in de zorg is geen nieuws. Maar toch schrok ik wel van de resultaten. Want naar schatting van het ledenpanel heeft 32%! van de zorgmedewerkers een burn-out of burn-out klachten. Waarbij de factor werk wordt genoemd als belangrijkste oorzaak. Adviezen over hoe je met een burn-out om moet gaan zijn al op veel plekken te vinden. En toch voeg ik daar graag nog iets aan toe.

Wat namelijk opvalt in de resultaten van het ledenpanelonderzoek is dat mensen met een burn-out vaak een individueel traject ingaan. En gelukkig maar, want als iets belangrijk is, is dat deze meestal zeer bevlogen en betrokken medewerkers goed geholpen worden en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als dit traject is afgerond? En je keert weer terug naar je werkomgeving? Daar is ondertussen niks veranderd. Sterker nog, de werkdruk is daar alleen maar toegenomen, zo geeft het ledenpanel aan. Met daarnaast de bezorgdheid van collega’s om zelf ook een burn-out te krijgen en onrust binnen het team waar vaak te weinig transparantie is over de situatie. Een burn-out heeft hiermee een ‘besmettelijk’ effect.

Heb aandacht voor het individu, de leidinggevende en het team

Een burn-out raakt dus veel meer mensen dan alleen de betreffende medewerker. Collega’s ondervinden de gevolgen en vergeet hierbij ook vooral de leidinggevende niet. Die komt in een lastig parket, moet zowel het team als het individu goed ondersteunen. Zoals een leidinggevende uit het ledenpanelonderzoek treffend verwoord: “Hoe maak je het op de juiste manier bespreekbaar en waar leg je je probleem als je zelf de leidinggevende bent?” Kortom, er moet dus meer gebeuren dan alleen de individuele begeleiding. De persoon zelf, de leidinggevende én het team moeten aandacht krijgen in het hele proces.

Foto Roland KipRoland Kip
Algemeen directeur Stichting IZZ