Zorgsucces

‘InDialoog heeft mijn ogen geopend:

Ik weet nu beter wat er speelt’

Woonzorgdirecteur Marga Vrijmoeth had niet verwacht dat een paar goede groepsgesprekken met zorgprofessionals zó veel in gang zouden zetten. Begin dit jaar begon Orpea Nederland met de aanpak InDialoog van IZZ. In drie rondes gaan alle lagen van de zorgorganisatie met elkaar in gesprek. Hoe ervaart Marga InDialoog tot nu toe?

Portret Marga Vrijmoeth

Marga Vrijmoeth zal het niet ontkennen: ook bij Orpea Nederland is het behoud van zorgprofessionals een uitdaging. Dat is niet gek, in de hele zorgsector is het verzuim en verloop van zorgmedewerkers hoog. Maar liefst 37% denkt erover de zorg te verlaten, blijkt uit de meest recente Monitor gezond werken in de zorg (2023) van IZZ.

‘We waren al een tijdje zoekende naar een manier om onze (zorg)professionals beter aan ons te binden’, vertelt Marga. Ze is directeur Woonzorg binnen Orpea Nederland. ‘We hadden als organisatie wel het idee dat we veel deden om de leukste werkgever te zijn, maar dat bepalen de zorgprofessionals uiteindelijk toch zelf.’

Duidelijk signaal

En die zorgprofessionals gaven bij medewerkerstevredenheidsonderzoeken bijvoorbeeld aan dat ze zich niet altijd betrokken voelden bij de organisatie. ‘We zijn in korte tijd flink gegroeid’, licht Marga toe. ‘En de zorgmarkt is volop in beweging. Daardoor moet je als organisatie soms snel handelen. Dan bestaat het risico dat je mensen niet goed meeneemt in je beslissingen.’

Dat gevoel bleek dus inderdaad te leven onder zorgprofessionals. ‘Een duidelijk signaal dat we serieus wilden nemen’, zegt ze. ‘InDialoog helpt ons om écht de tijd te nemen om met onze medewerkers in gesprek te gaan en met oprechte aandacht te luisteren.’

Een van haar collega’s opperde de aanpak van IZZ. Inmiddels zijn er meerdere gespreksrondes geweest. Hoe Marga het tot nu toe ervaart? De woonzorgdirecteur begint meteen te stralen. ‘Ik vind de gesprekken echt heel waardevol. De sfeer is ontspannen en open. Tegelijkertijd komen er goede discussies los. Het brengt ons dichter bij elkaar.’

 

Dit is InDialoog

InDialoog is een bewezen effectieve manier om een veilig en gezond organisatieklimaat te creëren. Alle lagen van de organisatie – medewerkers, leidinggevenden én bestuur – gaan in drie rondes met elkaar in gesprek. Samen zoeken ze naar oplossingen om gezonder te werken. Ook wat voor jouw organisatie?

Marga’s eerste gesprek was met een vertegenwoordiging van een van de woonlocaties. Ze ging het gesprek open in. Van tevoren wist ze niet welk onderwerp op de agenda stond. Dat bleek ‘veiligheid’ te zijn. Best verrassend, vond ze. ‘Vaak gaan zulke gesprekken eerder over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris of het werkrooster. Maar veiligheid is natuurlijk ook een essentieel onderdeel van je werk. Ik vond het een ontzettend goed gespreksthema.’ Wat de zorgprofessionals onder veiligheid verstonden? Bijvoorbeeld dat bewoners met dementie soms gaan dwalen. Het huis uit, de straat op. Wat als ze een spoorlijn oversteken?

Samen tot oplossingen komen

Tijdens het gesprek beantwoordde Marga vragen over het beleid van de organisatie. Andersom vroeg zij goed door bij het team: wat heeft nu precies invloed op dat gevoel van veiligheid? ‘Ons gesprek heeft mijn ogen geopend. Ik weet nu beter wat er speelt bij zorgprofessionals. Je bent toch snel geneigd dingen voor elkaar in te vullen.’

‘Dit ene gesprek heeft veel in gang gezet’

Samen bespraken ze mogelijke oplossingen om het gevoel van veiligheid te vergroten. Wat haar daarbij opviel: hoe praktisch de ideeën van het team waren. ‘Als management zijn we geneigd wat groter te denken. Maar dat is soms helemaal niet nodig.’

Zo kwamen de teamleden met het idee voor een speciale groepsapp in de nacht. Daarin kunnen zorgprofessionals van verschillende locaties elkaar sneller bereiken als ze tijdens een nachtdienst behoefte hebben aan een luisterend oor. Verder wordt er een extra hek om die woonlocatie gebouwd, die de bewoners wel kunnen openen. ‘We blijven een open instelling’, verduidelijkt Marga. ‘Maar zo’n hek verhoogt de drempel voor bewoners om de straat op te gaan. Dat stelt onze zorgprofessionals gerust.’

‘Dit ene gesprek heeft veel in gang gezet’, vertelt de woonzorgdirecteur enthousiast. ‘We hebben namelijk de intentie deze oplossingen ook in andere woonhuizen in te zetten.’ Marga en haar collega’s nemen het thema veiligheid mee in de jaarplannen voor 2024. En ze hebben toegezegd geld vrij te maken voor de oplossingen. ‘De veiligheid van onze bewoners en medewerkers staat voor ons voorop.’

Tips en tools

Hoe beviel de samenwerking met IZZ haar? ‘Goed. In aanloop naar de gesprekken werd duidelijk uitgelegd wat de bedoeling van InDialoog is. Ook kreeg ik van de teamleiders terug dat ze veel hadden aan de teamcoachingssessies van IZZ.’ Hierin krijgen alle gespreksleiders tips en tools om een gesprek te leiden.

‘InDialoog is een fijne en eigenlijk best simpele methode om het gesprek gestructureerd aan te gaan’, concludeert Marga. ‘Omdat je een afgebakend thema kiest, voorkom je dat iedereen door en langs elkaar heen gaat praten.’

Gehoord en gezien

De zorgprofessionals voelden zich meer gehoord en gezien. Meteen na het eerste gesprek vroeg Marga de teamleden naar hun ervaringen. ‘Ze vonden het fijn dat we meteen werk maakten van wat we hadden besproken. Dat gaf ook de locatiemanager rust. Die vormt vaak een soort buffer tussen de management en het woonzorgteam als er iets speelt. Nu vormden we echt één team.’

Vooraf hadden sommigen verwacht dat er meer afstand zou zijn, kreeg Marga terug. Ze zaten toch aan tafel met de directeur. ‘Dat kon ik me wel voorstellen. Zelf heb ik ook jaren als zorgverlener gewerkt. Maar ik hoop dat ik heb laten zien dat ik juist heel benaderbaar ben.’

Ze zet de dialoog graag voort. Samen met haar collega-directeur Roger Ariesen heeft ze besloten vaker aanwezig te zijn bij teamoverleggen. ‘We hebben te veel locaties om iedere maand bij elk teamoverleg aan te sluiten, maar één of twee keer per jaar is zeker haalbaar. En op momenten dat het nodig is, natuurlijk. Ook al is het druk, daar móet je gewoon tijd voor vrijmaken. Inspraak van medewerkers is zo belangrijk. Dat wisten we wel, maar InDialoog heeft weer bevestigd dat tevreden medewerkers de basis van je organisatie zijn. Zonder hen ben je nergens.’

Samen met ons de gezondheid van je medewerkers verbeteren?

Vraag een gratis adviesgesprek aan met een van onze adviseurs Gezond Werken. Samen bekijken jullie hoe gezond het organisatieklimaat in jullie organisatie al is – en hoe het nóg beter kan.

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden