Nieuws

Hoe is het gesteld met de bekendheid en beleving van zeggenschap van zorg- en welzijnsmedewerkers?

Om inzicht te krijgen in wat de meningen en ervaringen zijn rondom de nieuwe Wet zeggenschap in de zorg is tussen 15 en 23 mei 2023 onderzoek uitgevoerd door PGGM&CO en Stichting IZZ onder personeel in de sector zorg en welzijn.

Afbeelding wekker-slapen

Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 11% van de medewerkers, voor wie de wet vooral bedoeld is, op de hoogte is van de komst van de nieuwe wet. Driekwart geeft aan niets te merken van voorbereidingen in de organisatie voor de invoering van deze wet. En 1 op de 3 medewerkers verwacht dat de nieuwe Wet Zeggenschap weinig verandering zal brengen.

Obstakels

De belangrijkste obstakels voor zeggenschap zijn de hoge werkdruk (45%), tijdsgebrek (40%) en een hiërarchische cultuur waarin besluiten top-down worden genomen (42%). Opvallend is dat 84% van de medewerkers nauwelijks tot geen zeggenschap ervaart over het omgaan met personeelstekorten en het rooster (55%). Terwijl deze thema’s van groot belang zijn voor de ervaren werkdruk en werkplezier en daarmee de kwaliteit van de verleende zorg.

Meer tijd en ruimte nodig om mee te kunnen praten

Uit het onderzoek blijkt dat gebrek aan durf nauwelijks een rol speelt bij het aangaan van een gesprek over onderwerpen die het dagelijks werk of de meer strategische thema’s aangaan. De grootste belemmeringen zijn de hoge werkdruk (49% heeft meer tijd en ruimte nodig om meer zeggenschap te krijgen) en de hiërarchische verhoudingen in de organisatie (42% ervaart dat besluiten top-down worden genomen).
 

‘Er wordt nu mét ons gepraat, in plaats van óver ons’

Bij het St. Antonius Ziekenhuis denken én beslissen verpleegkundigen al langer mee met het beleid. We vragen Annette van Duijn, voorzitter van De Verpleegkundige Adviesraad (VAR), hoe die inspraak er in de praktijk uitziet.

Downloads

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden