Blog

IZZ pleit voor compensatie eigen risico zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers worden vanwege hun vitale beroep bovengemiddeld blootgesteld aan het coronavirus. Op 18 augustus stond de teller van het RIVM op bijna 18.046 zorgmedewerkers die besmet waren met het virus, waarvan er 541 zijn opgenomen in het ziekenhuis en 13 mensen zijn overleden. Cijfers die helaas voorlopig nog zullen stijgen.

Stichting IZZ is dan ook stellig van mening dat zorgmedewerkers die het eigen risico van hun zorgverzekering moeten betalen doordat zij COVID-19 oplopen tijdens hun werk, dit volledig vergoed moeten krijgen van de overheid. Ook zorgmedewerkers die (nog) geen schade hebben geleden, moeten deze vergoeding preventief ontvangen. Zeker nu het kabinet afziet van structurele loonsverhoging, is dit het minste dat zij kan doen. Daartoe roepen we de ministers en de Tweede Kamerleden -rechtstreeks en via de media- op.

Geen keuze 

In dit vitale beroep heb je - zeker bij cliëntgebonden zorg - geen keuze. Of je nu op de IC/SEH werkt of in de thuiszorg/verpleeghuiszorg, GHZ, GGZ of in de paramedische zorg, je hebt niet de mogelijkheden om de risico’s van COVID-19 uit te sluiten door bijvoorbeeld thuis te werken. Je moet patiënten en cliënten die besmet zijn met het virus juist behandelen en verzorgen. Het is dan zeer onterecht en erg cru als je vanwege de aard van je werk wordt besmet met het coronavirus, daar ziek van wordt en je ook nog eens een rekening krijgt voor het eigen risico van je zorgverzekering of voor behandelkosten.

Eigen risico ‘vergeten’ zorgmedewerker is gezamenlijk risico 

De zorg is als vitale publieke voorziening, een systeemsector die essentieel is voor het functioneren van de Nederlandse samenleving en daarmee voor de economie en maatschappij. Minstens zo belangrijk als de bankensector, waar de systeembank is geïntroduceerd. Alleen al vanwege deze relevantie verdient zorgpersoneel de steun van de overheid in de vorm van vergoeding van de 385 euro eigen risico. Want het eigen risico van zorgmedewerkers is ons gezamenlijke risico als maatschappij. Dit lijkt nu te worden vergeten en is niet wat de zorgprofessional verdient.

Applaus

Ja, er wordt geapplaudisseerd. Maar ondertussen moeten zorgprofessionals nog vaak onvoldoende beschermd hun werk doen, blijven vragen om waardering, wachten op een test en krijgen ze nu ook de rekening gepresenteerd voor het risico dat zij voor anderen nemen. Dit mag en kan niet zo zijn. IZZ roept daarom ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark alsook de Tweede Kamerleden op om de vergoeding van het eigen risico voor zorgmedewerkers versneld te organiseren voor in ieder geval dit en ook volgend jaar. Want verdere afbrokkeling van de door de zorgprofessionals gevoelde sociale en politieke steun, stijging van het ziekteverzuim en uitstroom van zorgmedewerkers moet te allen tijde worden voorkomen.

Roland Kip, directeur Stichting IZZ

Roland Kip

Algemeen directeur Stichting IZZ

De Eigen Risico Compensatie

De Eigen Risico Compensatie is onderdeel van een breed pakket van ledenvoordelen die Stichting IZZ aanbiedt aan mensen met een IZZ Zorgverzekering.