Onderzoek

Resultaten Monitor Gezond Werken in de zorg 2020

De Monitor Gezond werken in de zorg stond dit jaar in het teken van de corona-uitbraak. Ruim 12.500 zorgmedewerkers namen deel. Het onderzoek leverde enkele interessante uitkomsten op. Zo piekert 88% van de zorgmedewerkers vaak en lang over de mogelijke gevolgen van COVID-19. Wel daalde de gemiddelde werkdruk en verbeterde het organisatieklimaat ten opzichte van 2019.

Afbeelding Monitor

88% van de zorgmedewerkers piekert vaak en lang over de mogelijke gevolgen van COVID-19. Zij maken zich zorgen over de maatregelen die hun werkgever treft om hen te beschermen, zijn bang om zelf besmet te raken (32%) en nog angstiger om hun omgeving te besmetten (57%). Massale emotionele uitputting en uitval zijn het gevolg als de overheid en werkgevers deze pieker-piek niet serieus nemen. Dit stelt Anouk ten Arve, Programma Manager Stichting IZZ, op basis van de Monitor Gezond Werken, die Stichting IZZ in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) uitvoerde.

Download de infographic met de belangrijkste uitslagen 

Bekijk de infographic voor een overzicht van de belangrijkste resultaten én tips voor werkgevers en werknemers. Meer tijd of zoekt u meer verdieping? Lees dan onze Whitepaper, het uitgebreide onderzoeksrapport.

Positieve ontwikkelingen

Een opvallende uitkomst van de monitor is de lagere werkdruk ten opzichte van 2018 en 2019. De reden voor de daling van de werkdruk ligt waarschijnlijk in het loslaten van nogal wat regels. Regeldruk is namelijk een van de grote veroorzakers van werkdruk. Dat de werkdruk als lager wordt ervaren, kan ook te maken hebben met een andere positieve ontwikkeling in de afgelopen periode: de duidelijke verbetering van het organisatieklimaat ten opzichte van voorgaande jaren. In een goed organisatieklimaat ervaren medewerkers de werkdruk doorgaans als lager dan in een minder goed organisatieklimaat. Een oorzaak voor deze verbetering is dat door de crisis de leidinggevende meer aandacht besteedde aan de medewerkers en dat er prioriteit was bij het hoger management voor gezond en veilig werken.

Ondanks deze positieve ontwikkeling, staat de zorg vanwege corona onder druk. Zo ervoeren medewerkers die in direct contact stonden met coronapatiënten wel degelijk een hogere werkdruk. En dat ging ook op voor mensen die op een andere afdeling hebben gewerkt, meer uren hebben gewerkt dan hun in contract staat of niet konden beschikken over voldoende beschermingsmiddelen. Er zijn ook meer slaapklachten onder deze groepen zorgmedewerkers.

Vasthouden

Het onderzoek is tussen half mei en half juni gehouden, midden in de crisis. De afgelopen tijd kwamen zorgmedewerkers in rustiger vaarwater terecht. Wellicht dat de vermoeidheid of de behoefte aan professionele psychische hulp pas later merkbaar wordt. Desalniettemin zijn er voldoende positieve punten in de Coronamonitor van IZZ waarvan het goed is als de zorg deze weet vast te houden. Waarbij de voornaamste boodschap is: houd je organisatieklimaat op peil en zorg voor voldoende maatregelen om je medewerkers te beschermen en ondersteunen in crisistijden.