Wat zegt zorggebruik?

Zorggebruik is net als verzuim en medewerkerstevredenheid een indicator over hoe het met de zorgmedewerkers gaat. Is het zorggebruik van medewerkers hoog, dan is het verzuim en de werkdruk vaak ook hoog en de tevredenheid laag. Een indicator dus over hoe het met uw medewerkers gaat.

Gaat het goed of niet goed met de gezondheid van de medewerkers in mijn organisatie? De cijfers over het zorggebruik onder zorgmedewerkers geven hier een helder antwoord op. Stichting IZZ analyseert jaarlijks deze cijfers voor de zorgsector. De actuele zorggebruik cijfers binnen de sector, branches en individuele zorgorganisaties (na inlog) zijn te vinden op het IZZ Dashboard Zorggebruik.

Bekijk het zorggebruik voor een totaalbeeld over uw organisatie

Zorgorganisaties gebruiken vaak cijfers over zaken als verzuim, uitstroom of medewerkerstevredenheid om een beeld te krijgen van het welbevinden van hun medewerkers. Stichting IZZ voegt hier sinds een aantal jaar een belangrijke indicator aan toe: het zorggebruik van zorgmedewerkers. Deze zorggebruik cijfers bieden zorgorganisaties een belangrijk signaal over hoe het staat met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het personeel. De zorggebruik cijfers van IZZ gaan namelijk over het gebruik van de arbeidsrelevante zorgsoorten fysiotherapie en psychische zorg door medewerkers. Van zorggebruik voor lichamelijke of geestelijke gezondheidsklachten is bekend dat ongeveer de helft veroorzaakt of verergerd wordt door het werk.

Werkzoekenden letten steeds meer op factor gezond werken 

Het heeft enkele jaren geduurd, maar zorggebruik staat nu eindelijk ook op de agenda van bestuurders. Door het tekort aan personeel wordt aandacht besteden aan gezondheid en gezonde arbeidsomstandigheden een maatschappelijke noodzaak. Zorgmedewerkers hebben het voor het uitkiezen als ze een (andere) baan zoeken. Waarom zou iemand bij een organisatie solliciteren waar je niet gezond kunt werken?
Zorggebruik en organisatieprestaties

Een hoog zorggebruik onder medewerkers is niet alleen op zichzelf een belangrijk signaal, het zegt ook iets over andere prestaties binnen de organisatie. Zo heeft onderzoek van Stichting IZZ uitgewezen dat zorgorganisaties met een hoog gebruik fysiotherapie of psychische zorg onder hun medewerkers ook een hoger verzuim hebben. Daarnaast zijn dit ook de organisaties met een hogere uitstroom en een groter aandeel vacatures voor patiënt-/cliëntgebonden functies.

verzuimcijfers 2018 Vernet

Positieve of negatieve spiraal?

De zorggebruik cijfers van Stichting IZZ zijn een belangrijke indicator voor de gezondheid en de arbeidsomstandigheden in het dagelijks werk van zorgmedewerkers. Het één leidt namelijk gemakkelijk tot het ander: een hoger zorggebruik en meer verzuim zorgt voor een toename in werkdruk, dat vervolgens weer aanleiding is voor een hoger verloop en openstaande vacatures. Vaak wordt er in de organisatie met een hoog zorggebruik ook niet genoeg aandacht besteed aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers, waardoor er sprake is van een slecht organisatieklimaat. Dit versterkt de negatieve spiraal waar deze zorgorganisaties inzitten.

Het goede nieuws is dat er ook een positieve spiraal mogelijk is. Er zijn namelijk ook organisaties waarbij het zorggebruik laag is. Het verschil tussen de best en slechtst scorende zorgorganisatie in het gebruik van fysiotherapie is enorm. Dit loopt uiteen van 17% tot 59% van de medewerkers dat jaarlijks minimaal één keer de fysiotherapeut bezoekt. Ook het percentage medewerkers dat psychische zorg gebruikt, varieert enorm tussen vergelijkbare zorgorganisaties (0% tot 29%). Binnen de organisaties met een laag zorggebruik is het verzuim ook laag, zijn er minder openstaande vacatures en ligt de uitstroom lager.
Scoort u al groen?

Door het nijpende personeelstekort in de zorg is het dringend nodig de negatieve spiraal bij zorgorganisaties om te buigen in een positieve. Stichting IZZ gebruikt haar enorme schat aan zorggebruik data om zorgorganisaties te helpen meer inzicht te krijgen in de stand van zaken als het gaat om de gezondheid van medewerkers. Bovendien heeft Stichting IZZ in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam de aanpak InDialoog ontwikkeld en getoetst. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze aanpak een positieve invloed heeft op het gezond en veilig organisatieklimaat binnen zorgorganisaties en daarmee ook het zorggebruik en verzuim onder medewerkers verlaagt.

Bekijk de zorggebruikcijfers van uw eigen zorgorganisatie en alle zorggebruikcijfers op het nieuwe IZZ Dashboard Zorggebruik. U kunt de cijfers toespitsen op branche of de zorgsector als geheel.