De expert

Beleid bij agressie en geweld

Ken jij het beleid rond agressie en emotioneel geweld in je zorgorganisatie? Het is jouw verantwoordelijkheid om ervan op de hoogte te zijn. En ermee aan de slag te gaan. Veiligheidstrainer Nicole Daudey-van der Aa: 'Beleid rond agressie en emotioneel geweld is een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgorganisaties en medewerkers.'

Agressie en geweld

Beleid rond agressie en emotioneel geweld is een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgorganisaties en medewerkers. Dat vertelt Nicole Daudey-van der Aa, veiligheidstrainer en ambulant begeleidster bij RIBW Nijmegen & Rivierenland. ‘Onze organisatie biedt de medewerkers trainingen aan. Maar ik stimuleer medewerkers ook om zelf contact met mij op te nemen als ze vragen hebben of ondersteuning nodig hebben.’

Management aanspreken

Niet in elke zorgorganisatie is het beleid zoals het zou moeten zijn. Bijvoorbeeld doordat het management er te weinig aandacht aan schenkt. Wat kun je dan doen? ‘Blijf het aankaarten’, adviseert Nicole. ‘Het is de taak van de organisatie om een anti-agressiebeleid te voeren. Daar mag je het management op aanspreken.’ 

Eerste opvang

Ook kun je binnen je team afspraken maken om elkaar te ondersteunen. ‘De eerste opvang na een incident is heel belangrijk’, benadrukt Nicole. ‘Die kan prima gedaan worden door een collega, vooral als hij hiervoor getraind is. Er zijn ook andere mogelijkheden. In onze organisatie hebben  we gekozen voor een bedrijfsopvangteam. Dat zorgt voor de eerste opvang.’

Zero tolerance

Maar het allerbelangrijkste is dat in de hele organisatie een zerotolerancebeleid geldt voor agressie. ‘Ik merk dat medewerkers vaaknog vergoelijkend over agressie praten. “Het hoort bij het ziektebeeld”, is de reactie bijvoorbeeld. Natuurlijk is dat deels zo, maar dat betekent nog niet dat agressie in orde is. Hoe gefrustreerd iemand ook is, geweld is nooit een oplossing!’

Training

Een training helpt je wanneer het daadwerkelijk tot een geweldsincident komt. Ook leer je beter omgaan met dreiging van agressie. Je staat steviger in je schoenen en kan de dreiging beter hanteren.

 

Agressiebeleid verbeteren

Wil je het agressiebeleid in je zorgorganisatie verbeteren? De website duidelijkoveragressie.nl heeft daar veel informatie over. Je vindt er verhalen en filmpjes van zorgorganisaties die er al ver in zijn. Je vindt er ook de app Veilig Huisbezoek. Daarmee schat je vóór een huisbezoek de risico’s op agressie in en je ziet de mogelijke maatregelen.

Veilig werken in de gehandicaptenzorg

Werk je in de gehandicaptenzorg? Dan maak je met de VeiligPlus-aanpak agressie bespreekbaar. De bijbehorende website legt de methode uit en geeft praktijkverhalen.