Nieuws

Helft zorgmedewerkers krijgt regelmatig te maken met agressie  

Zorgmedewerkers terughoudend in melden van incidenten

Minimaal één keer per maand wordt 55% van de zorgprofessionals geconfronteerd met agressie van patiënten of cliënten. Ook agressie van familieleden van patiënten blijkt een veelvoorkomend probleem; ruim een derde van de zorgprofessionals wordt minstens één per maand geconfronteerd met agressie door deze groep. Bijna de helft maakt hier echter geen melding van. Maar 35% meldde incidenten bij de werkgever, slechts zeven procent deed in 2023 melding of aangifte bij de politie. Dit blijkt uit een onderzoek van IZZ.

Stop agressie

In de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg blijkt het aantal gevallen van agressie vanuit patiënten het hoogst. Binnen deze sectoren krijgen ruim zeven op de tien zorgmedewerkers minimaal één keer per maand te maken met agressie vanuit patiënten of cliënten. Ook in andere zorgsectoren is het aantal gevallen van agressie richting medewerkers hoog. Zo wordt de helft van het personeel in de jeugdzorg, verpleging en thuiszorg minstens één keer per maand agressief door patiënten of cliënten benaderd. Daarnaast geeft bijna de helft van het ziekenhuispersoneel aan minimaal maandelijks met agressie vanuit patiënten om te moeten gaan.

Grote uitstroom van jonge zorgmedewerkers dreigt

Opvallend is dat agressie door patiënten richting zorgprofessionals onder de 30 jaar vaker voorkomt. Maar liefst twee op de drie zorgmedewerkers binnen deze groep worden maandelijks geconfronteerd met agressie door patiënten. Daarnaast valt op dat 30 procent van de zorgprofessionals onder de 30 jaar, die te maken kreeg met agressie vanuit patiënten of cliënten, overweegt door agressie te stoppen met werken in de zorg.

Over de gehele zorg blijkt dat 24 procent van de medewerkers die in 2023 met agressie op de werkvloer te maken kreeg, overweegt door agressie te stoppen met werken in de zorg; een zorgwekkende situatie. Tussen zorgsectoren blijkt de intentie om te stoppen met het werk nagenoeg niet te verschillen.

Behoefte aan andere vormen van ondersteuning

Zorgprofessionals vinden na confrontatie met agressie vooral steun bij hun collega’s. Vier op de vijf zorgmedewerkers zoeken steun bij collega’s na confrontatie met agressie op de werkvloer. Uit het onderzoek van Stichting IZZ blijkt bovendien dat bijna een kwart van de zorgmedewerkers behoefte heeft aan andere vormen van ondersteuning, zoals leidinggevende ondersteuning, begrip en duidelijke kaders om agressieve situaties op de werkvloer aan te pakken. Ook trainingen of cursussen om te leren omgaan met agressie op de werkvloer worden vaak genoemd.

Financiële steun

Het aantal agressie-incidenten op de werkvloer zet zorgmedewerkers onder druk, met mogelijke langetermijneffecten zoals posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Hierbij geldt echter dat specialistische hulp, die soms noodzakelijk is, een eigen risico van 385 euro met zich meebrengt. Roland Kip, directeur van Stichting IZZ, benadrukt de zorgwekkende trend van agressie in de zorg en spoort aan om dit niet als normaal te beschouwen. Kip: ‘Stichting IZZ biedt financiële steun met de eigen risico compensatie (ERC) aan zorgverleners, en moedigt hen aan om melding te maken van agressie op de werkvloer en indien mogelijk aangifte te doen. Het is van cruciaal belang om gevoelens van onveiligheid te delen, gezien de aanzienlijke impact hiervan op zorgmedewerkers.’
 

illustratie erc

Eigen risico compensatie bij PTSS

Met de IZZ Zorgverzekering krijg je vanaf 1 januari 2024 het verplichte eigen risico vergoed van zorgkosten voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen na agressie of geweld op je werk in de zorg. Dit is een aanvulling op de Eigen risico compensatie bij (post-)covid.

De IZZ Zorgverzekering is er speciaal voor zorgmedewerkers. Met vergoedingen en voordelen afgestemd op jouw werk in de zorg. Om veerkrachtig te blijven onder druk. En snel te herstellen als het even tegen zit.

Veerkrachtig, ondanks uitdagingen

De zorgsector blijkt desondanks uiterst veerkrachtig te zijn. Zorgmedewerkers beoordelen hun eigen veerkracht gemiddeld genomen met een robuuste score van 7.7. Drie kwart van hen ervaart een sterke collegialiteit, met een hecht team, goede samenwerking en een sfeer waarin relativering mogelijk is. Een vergelijkbaar aantal zorgmedewerkers haalt voldoening uit het werk, met ruimte om hun taken goed uit te voeren en mogelijkheden voor ontspanning tussen het werk door. Twee derde waardeert de variatie in het werk.


Lees ook: "Ik geef mijn veerkracht een 8, maar het was ook weleens een 4"

Tips: Zo zorg je voor veerkrachtige werknemers

Iedereen die in de zorg werkt, kan wel wat hulp gebruiken. Om veerkrachtig te blijven onder de druk. Hoe zorg je voor meer veerkracht in je organisatie? 

Over het onderzoek

Het onderzoek, uitgevoerd door PanelWizard op verzoek van Stichting IZZ, vond plaats in november 2023 onder 1.090 Nederlanders van 18 jaar en ouder in loondienst werkend in de zorgsector. Drie kwart van de deelnemers was vrouw, wat overeenkomt met de genderverdeling in de zorgsector.

Schrijf je in voor de IZZ nieuwsbrief

Maandelijks het laatste nieuws over gezond werken in jouw mailbox!