Onderzoek

Energiekloof tussen leiding en medewerkers vraagt om energie-injectie 

Zorgmedewerkers kampen op hun werk structureel met meer energievreters dan met energiegevers. In tegenstelling tot hun leidinggevenden, die deze disbalans niet ervaren. Deze door COVID-19 versterkte ‘energiekloof’ tussen leidinggevenden en de werkvloer is gevaarlijk. Ze kan leiden tot een golf van burn-outs en uitstroom, met achteruitgang van de zorg en van de gezondheid van Nederland tot gevolg. Dit vraagt om een energie-injectie voor zorgmedewerkers.

Illustratie energie-injectie IZZ

Dit stellen Henrico van Roekel – promovendus bij Universiteit Utrecht en dr. Irene van der Fels – projectmanager bij Stichting IZZ. Aanleiding vormt hun onderzoek onder zesduizend zorgmedewerkers naar de ervaren energievreters en de energiegevers, die zij i.s.m. Universiteit Utrecht en Universiteit Twente uitvoerden met een innovatieve ‘textmining’-methode.

Waardering, steun en saamhorigheid

Van Roekel: ’We zien dat leidinggevenden in de zorg – naast de uitdagingen waar ze voor staan – ook energiegevers ervaren, zoals waardering, steun en saamhorigheid. Maar de medewerkers op de werkvloer ervaren veel meer energievreters. Ze noemen vooral de consequenties van COVID-19 voor cliënten, het veeleisende cliënt/patiëntcontact, risico op besmettingen en (het overwegen van) het verlaten van de zorg.

Beschermen tegen burn-out

Volgens Van Roekel en Van der Fels vraagt de huidige disbalans tussen energiegevers en –vreters om een energie-injectie voor de werkvloer. Van der Fels: ‘Zorgpersoneel moet naast de coronavaccinatie ook spoedig een energie-injectie krijgen. De golf aan burn-outs en uitstroom die anders kan volgen, zal net als het coronavirus flink huishouden onder zorgpersoneel. Dit raakt heel Nederland.’ Van Roekel en Van der Fels roepen leidinggevenden en medewerkers  in de zorg dan ook op om zich hiertegen te beschermen met de broodnodige energie-injectie voor de werkvloer. Door tijdig met elkaar in gesprek te gaan over wat je energie geeft en kost. ‘Wees je als leidinggevende bewust van de uitdagingen waarmee werknemers kampen en wees zelf meer de energiegever door de energie-injectie toe te dienen.

Veilig klimaat

Door voldoende maatregelen te nemen om medewerkers te beschermen en ondersteunen en in gesprek te gaan over de ervaren werkdruk, veranderde werkomstandigheden, en werk/privé balans. Laat ook je waardering blijken als leidinggevende, steun en luister naar je teamleden wanneer zij het moeilijk hebben, zorg voor een veilig klimaat waarin medewerkers open zijn naar jou en naar elkaar en geef je medewerker waar het kan autonomie in de werkzaamheden.’ Ook medewerkers moeten op tijd aan de bel trekken bij hun leidinggevende als zij een disbalans ervaren en de zaken bespreken die hen teveel energie kosten. Van Roekel en Van der Fels zijn graag bereid om hun visie aan de hand van het onderzoek toe te lichten.

Neem contact op met irene.vanderfels@stichtingizz.nl of henrico.vanroekel@stichtingizz.nl.

Kijk voor meer informatie en achtergrondverhalen op izz.nl/gezondleiderschap.

 

Top 5 bestanddelen energie-injectie

  1. Inzicht: krijg inzicht in energievreters en -gevers van medewerkers. Bijvoorbeeld met de IZZ Zelfscreener.
  2. Steun: introduceer een buddy-systeem of peer support. Collega’s zorgen voor elkaar, leren elkaar beter kennen en waarderen elkaar meer. 
  3. Dialoog: voer een mini-dialoog over de gezondheid van je team. Ga met je team in gesprek: hoe zit je erbij, zijn er knelpunten en waar kunnen we je mee helpen? Vraag medewerkers mee de denken met de oplossing.
  4. Herstel: zorg voor een herstel-ruimte waar medewerkers even rust kunnen pakken en herstellen tijdens een dienst.
  5. Balans: plan in je privé-tijd tijd voor jezelf en maak een wandeling, fietstocht, doe een mindfulness oefening.

Downloads

Van energiekloof naar energiebalans