Artikel

Routekaart: Samen op weg naar een gezonde regeldruk

De regeldruk in de zorg is hoog. Onderzoek van Stichting IZZ laat zien dat zorgmedewerkers die een hoge regeldruk ervaren, meer lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten vertonen. Tijd dus om die regeldruk aan te pakken! Wij maakten een speciale routekaart voor zorgorganisaties. 

De routekaart geef in vier stappen handvatten om samen naar een gezonde regeldruk te gaan. 

1. Betrek leidinggevenden en teamleiders

Leg uit waarom het inzichtelijk maken van de regeldruk belangrijk is voor de organisatie en medewerkers. Zet het op de agenda van het MT en vraag om commitment. 

2. Doe de test, op teamniveau

Breng de situatie in kaart. Hoe worden op teamniveau de regels beleefd. Dat kan met een simpele test. Aan het einde van de test weet u in welke deel van het kwadrant uw team zit. Gebruik deze uitkomst  om in dialoog te gaan over de regels

3. Samen van rood naar groen

Analyseer de regels aan de hand van vijf vragen. Welke vragen vooral relevant zijn, hangt af van in welk kwadrant het team zit.

4. Hou het groen!

  • Stel bij alle (nieuwe) projecten aan zorgmedewerkers de vraag: wat doet dit met jullie regeldruk?
  • Zet het op de agenda van het teamoverleg
  • Blijf het bespreekbaar maken