Artikel

Verminder de regeldruk met deze aanpak!

Wilt u regeldruk verminderen? Start dan met de IZZ aanpak InDialoog. Ga met elkaar in dialoog over stellingen en werk toe naar oplossingen.

Illustratie InDialoog

Regeldruk bespreekbaar maken in het team

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Ook kan InDialoog ingezet worden om vragen te beantwoorden zoals:

  • Hoe maken we regeldruk bespreekbaar in het team?
  • Hoe zet ik regeldruk op de agenda van mijn organisatie?
  • Hoe vergroot ik het werkplezier van mijn zorgmedewerkers?

 

De IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen om te komen tot gewenste oplossingen op bovengenoemde vragen. Bij stap 1 (teampeiling) worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen en vragen. Bij stap 2 (teamdialoog) gaat het team met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1. En bij stap drie wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten.

Voorbeeld stellingen regeldruk

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden.

1. In ons team zijn er overbodige regels. 
2. In ons team zijn er overbodige procedures. 
3. In ons team zijn er overbodige checklists. 
4. De regeldruk gaat ten koste van de cliënttevredenheid. 
5. De regeldruk gaat ten koste van ons werkplezier. 
6. De regeldruk gaat ten koste van de kwaliteit van zorg. 
7. We durven geen beslissingen te nemen over het verminderen van overbodige regels, procedures en of checklist uit angst voor wantrouwen vanuit het management.

 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden