Artikel

Stappenplan: slaapproblemen voorkomen of verhelpen

Het stappenplan geeft u in 3 stappen handvatten om het thema slaap bespreekbaar te maken in uw organisatie en zorgmedewerkers te helpen aan een betere nachtrust:

Wist u dat

1. Weet wat er speelt

Zoek uit wat de invloed van slecht slapen is op uw organisatie en team.

  • Analyseer uw verzuimgegevens en achterliggende redenen.
  • Inventariseer de omvang van het slaapprobleem: houd een peiling in het team.
  • Speelt het onderwerp slaap? Laat het team dan met oplossingen komen (zoals zelfroosteren, meer autonomie).

2. Maak het belangrijk 

Geef aandacht aan het onderwerp slaap, zet het op de agenda.

  • Ga erover in gesprek met bestuur, directie, leidinggevenden of or. Bespreek hier ook de oplossingen die het team zelf heeft aangedragen.
  • Vraag of het bestuur middelen vrijmaakt om aandacht te besteden aan dit onderwerp

3. Kom in actie! 

Slecht slapen is een vicieuze cirkel met schadelijke effecten. Voorkom dit en help uw medewerkers het patroon van slecht slapen te doorbreken:

a. voor de zorgmedewerker:

  • stimuleer medewerkers aan hun gezondheid te werken
  • blijf in dialoog met elkaar over het invullen van dienstrooster versus zelfroosteren, aantal werkzame uren, overgangsklachten. Allemaal van invloed op een gezonde nachtrust
  • creëer een gezonde werkomgeving: met onder meer ruimtes voor powernaps en gezonde voeding
  • ga aan de slag met de oplossingen aangedragen door het team zelf

b. leer van successen van andere zorgorganisaties en deel vooral ook uw eigen successen.

In de download van het stappenplan kunt u per stap direct doorklikken naar linkjes met handige informatie of hulpmiddelen.