Onderzoek

Gezond werken begint bij een goed organisatieklimaat

Als zorgmedewerker zorg je vaak beter voor een ander dan voor jezelf. Je eigen gevoelens delen over de fysieke belasting, werkdruk en veiligheid die je ervaart, is niet altijd vanzelfsprekend. Toch is het uitermate belangrijk om wel over deze thema’s te praten met je collega’s, je leidinggevende én met het bestuur van jouw zorgorganisatie. Want als je het met elkaar deelt, is de oplossing om dingen te veranderen vaak heel dichtbij. Als je met elkaar praat over je eigen gezondheid, verbeter je het organisatieklimaat. En een goed organisatieklimaat zorgt voor gezondere medewerkers blijkt uit recent IZZ onderzoek onder 3600 zorgmedewerkers.

afbeelding in gesprek

IZZ wil dat zorgmedewerkers gezond hun werk kunnen doen. Want werken in de zorg vraagt iets anders van je, zowel lichamelijk als psychisch. Daarom hebben we de Aanpak Organisatieklimaat ontwikkeld. Een aanpak die het praten over gezond en veilig werken in een zorgorganisatie op gang brengt. Op een manier die niets extra’s van jullie als team vraagt; het is niet het zoveelste project dat je erbij moet doen. Het is wel een methode waarmee je als team in gesprek gaat – en blijft – over jullie eigen gezondheid. Met elkaar, met je leidinggevende en met het bestuur.

Word je nu gezonder door erover te praten?

De afgelopen periode hebben we het effect van de aanpak in tien zorgorganisaties getoetst met 220 zorgteams en 3600 medewerkers. Daarbij ging de helft van de teams aan de slag met de Aanpak Organisatieklimaat, de andere helft (de controlegroep) werkte op de oude voet door. Wat blijkt: het organisatieklimaat in de teams die volgens de Aanpak Organisatieklimaat hebben gewerkt, is daadwerkelijk verbeterd. En dit werkt door in de gezondheid van de teamleden. Concrete winst dus voor medewerkers én organisatie!

We zetten de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voor je een rij:

  1. Het organisatieklimaat wordt als gezonder en veiliger ervaren
  2. Medewerkers laten gezonder en veiliger gedrag zien
  3. Teams nemen de regie
  4. Teamleiders passen ­leiderschapsstijl aan
  5. Medewerkers voelen zich gezonder
  6. Het werkgerelateerd verzuim daalt
  7. De kwaliteit van zorg neemt toe

Meer weten?