De expert

Tips om een burn-out te voorkomen

Het hebben van een burn-out is geen teken van falen of zwakte’, legt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken van ArboNed uit. ‘Juist omdat je heel sterk bent, heb je alle drukte lang volgehouden. Met een burn-out krijg je uiteindelijk de rekening gepresenteerd.’ Truus kent de problematiek in de zorg. Wat adviseert zij om zo’n burn-out juist te voorkomen?

1. Verlies je grenzen niet uit het oog

Wie aan een burn-out denkt, denkt aan een te hoge werkdruk als belangrijke oorzaak. In de praktijk blijkt dit inderdaad vaak een van de oorzaken te zijn. In de zorg is dit niet veel anders. Truus: ‘Door bijvoorbeeld het hoge aantal openstaande vacatures blijft de druk in de zorg alleen maar toenemen. Je kiest voor de zorg omdat je graag iets voor andere mensen wilt betekenen. Met die gedachte in het achterhoofd neem je als zorgmedewerker sneller extra diensten aan om de gaten op te vullen. Je kunt dan je eigen grenzen uit het oog verliezen.’

2. Herken je eigen noodsignaal

Geen enkele burn-out verloopt precies hetzelfde. Toch komen veel eerste symptomen met elkaar overeen. Truus: ‘De klachten beginnen vaak bij vermoeidheid en slechter slapen. Je hebt steeds meer moeite alle ballen in de lucht te houden. Als je merkt dat dat gebeurt, trek dan zelf aan de bel.’ Hiervoor adviseert Truus een bezoek aan de bedrijfsarts. ‘Een bedrijfsarts en huisarts zijn allebei arts maar hebben zich in een verschillende richting gespecialiseerd. De bedrijfsarts is de specialist op het gebied van gezondheid in relatie tot werk. In vergelijking met een huisarts zit een bedrijfsarts dichter bij het vuur. Indien nodig kun je via de bedrijfsarts snel bij specialistische hulp terecht, vaak sneller dan via een huisarts. Maar als jij het fijner vindt om eerst naar de huisarts te gaan, moet je dat zeker doen. Doe wat jij het prettigst vindt. Het gaat erom dat je goed luistert naar je lichaam en daar iets mee doet voordat het te laat is. Je kunt uiteindelijk alleen goed voor een ander zorgen, als je eerst goed voor jezelf zorgt.’

3. Ga door met leuke dingen doen

Wanneer de druk hoger is dan normaal, laat je jouw hobby’s of sociale activiteiten vaak als eerste achterwege. Volgens Truus is dit een gevaarlijke beslissing voor je eigen welzijn. ‘Als je jezelf de leuke dingen ontzegt, is dit het begin van het einde. Toch maar niet sporten of even die vriendin afzeggen omdat je te druk met je werk bent. Die leuke dingen zijn juist jouw energieopladers. Die moet je koesteren in tijden dat je het heel druk hebt. Vergelijk het met een smartphone. Met een half opgeladen batterij houd je het ook geen hele week vol.

4. Sta wat vaker stil bij jezelf

Een laatste belangrijk advies van Truus is om vaker bij jezelf stil te staan. ‘Vraag jezelf regelmatig af of je op de goede plek zit en of dit werk goed bij jou past. Zo niet, dan kost alles relatief veel meer energie en breekt dat je op den duur op. Een mens kun je vergelijken met een machine die energie geeft, maar waar ook energie in moet. Neem die tijd om op jezelf te reflecteren, op wat bij jou past en maak daarin je keuzes. Bedenk ook dat de wereld niet vergaat als jij een keer voor jezelf kiest.’

 

Tip voor de leidinggevende

Gedraagt een medewerker uit jouw team zich sinds kort anders? Is deze een stuk sneller geïrriteerd of maakt deze opeens meer fouten? Nodig hem of haar uit voor een kop koffie. Bespreek de situatie in een veilige setting en op een rustige manier. Zoek samen naar een oplossing. Vaak kan een beetje aandacht al wonderen verrichten.