Onderzoek

IZZ ledenpanel beoordeelt ruim 3.000 ideeën om regeldruk te verminderen

Ruim 800 deelnemers aan het IZZ ledenpanel deden eind september 2018 mee aan het ledenpanelonderzoek Regeldruk. Samen beoordeelden zij meer dan 3.000 ideeën om regeldruk te verminderen. Deze ideeën waren eerder in de IZZ Monitor Gezond werken in de zorg door IZZ leden aangedragen.

Afbeelding vrouw met tablet

Welke impact heeft een idee op het dagelijks werk in de zorg, is het praktisch haalbaar en is het vernieuwend? Met deze vragen in het achterhoofd gaven de deelnemers ieder idee een cijfer tussen de 1 (slechte kwaliteit) en 7 (uitstekende kwaliteit). De top 1.000 beste ideeën hebben we ingedeeld onder 5 belangrijke vragen die we moeten stellen als we regeldruk in de zorg willen verminderen:

 1. Wat registreren we precies?
 2. Wie moet dit registeren?
 3. Hoe registreren we dit? 
 4. Voor wie registreren we dit?
 5. En waarom registeren we überhaupt?

Dit zijn per vraag categorie een aantal voorbeelden van best beoordeelde ideeën van IZZ leden: 

1. Wat registeren? Hoeveelheid en soort registratie

 • Alleen bijzonderheden zoals veranderende aanpak, gedrag, of andere bevindingen die van belang zijn rapporteren.
 • Vaste taken kort en bondig opschrijven. Geen verantwoording hoeven afleggen voor vaste taken.

2. Wie moet dit registeren? Hoeveelheid en soort personeel

 • Laat de managers meer een ondersteunende en facilitaire rol pakken, in plaats van sturing en controle.
 • Iemand per team in dienst nemen om alle administratie te verzorgen. Dit kost nu veel tijd. Dat lijkt wellicht duur te zijn, maar levert mijn inziens betere zorg op voor cliënten, meer cliëntcontacten en meer efficiënt kunnen werken aan directe zorgtaken. Ook zou het mij (en vele collega's met mij) meer lucht geven en meer werkplezier.

3. Hoe registreren we dit? ICT, techniek en voorzieningen

 • Systemen zo inrichten dat je minder vaak onnodig moet klikken of accorderen. Sommige programma’s vragen wel 3 keer voor 1 handeling of je het wel zeker weet.
 • Vragen die op elke afdeling gevraagd worden (zoals contactpersonen, allergieën) op alle nodige plekken in het dossier zichtbaar hebben. Zodat je het niet nogmaals hoeft te vragen.

4. Voor wie registreren we dit? Rol van niet-zorgorganisaties

 • Alle eisen die gesteld worden door de verschillende zorgverzekeraars moeten gelijk zijn. Nu zit er verschil in welke eisen gesteld worden, waar je aan moet voldoen om zorg gedeclareerd te krijgen. 
 • Laat de wijkverpleegkundige bepalen hoeveel zorg nodig is en de tijd die hiermee is gemoeid. Steekproefsgewijs kan door een onafhankelijke instantie CIZ / uitvoering AWBZ worden gecontroleerd op juistheid. Hanteer hierbij het principe van High trust / High penalty.

5. Waarom registeren? Cultuur en vertrouwen

 • Meer directe samenwerking op de werkvloer tussen zorgkantoor en disciplines. Laat hen eens meekijken op de werkvloer en nagaan waar onnodige administratie achterwege gelaten kan worden. Nu is er veel wantrouwen vanuit het zorgkantoor.
 • Maak een kwalitatief plan in plaats van een kwantitatief plan. Meer vanuit kwaliteit dan vanuit tijd. Vertrouw een beetje, ga weg van de transparantieterreur. Die uiteindelijk over de kwaliteit niet zoveel zegt. 

 

Wat doen we met de beoordeelde ideeën?

De uitkomsten van dit onderzoek delen we met zorgorganisaties, overheidsinstellingen en de sociale partners (vakbonden en brancheverenigingen in de zorg). We delen dus de beste ideeën die door zorgmedewerkers zelf zijn aangedragen! Daarnaast richten we ons de komende tijd op de invloed van regeldruk op jouw gezondheid. We gebruiken de best beoordeelde ideeën om oplossingen aan te dragen en gaan op zoek naar wat jij zélf kunt doen om minder last te hebben van regeldruk.