Onderzoek

Minder regels, beter in je vel

Regeldruk. Tot in de regering praten ze erover. Maar intussen ben jij als zorgmedewerker dagelijks veel tijd kwijt aan al die regels. Je staat ’s morgens niet op om vinkjes te zetten op ellenlange lijsten. Je wilt voor je patiënten zorgen. Gelukkig zijn er ook heel veel ideeën om de regeldruk aan te pakken. Bedacht door zorgmedewerkers zelf!

afbeelding regeldruk

Regels van de inspectie, wetten over de kwaliteit van zorg, richtlijnen van de beroepsgroep, eisen van verschillende zorgverzekeraars en gemeenten en ook nog eens de afspraken in je eigen organisatie … Werk je fulltime dan ben je algauw twee dagen per week aan het registreren. Over regeldruk gesproken!

Zonde van de tijd?

IZZ heeft in de Monitor Gezond werken in de zorg ook onderzoek gedaan naar regeldruk. Ruim 10.000 IZZ-leden deden hieraan mee. Het blijkt dat jij en je collega’s op twee manieren last hebben van de regels. Op de eerste plaats kost het bijhouden te veel tijd. Ten tweede is voor veel zorgmedewerkers het nut niet duidelijk. Daarom lijkt het vaak een zinloze bezigheid.

Van deze twee blijkt tijd het grootste probleem te zijn. Ongeveer de helft van de zorgmedewerkers (49%) ziet regels en administratie als noodzakelijk kwaad in hun dagelijks werk. Zeven op de tien zorgmedewerkers vinden dat het registreren voor extra werkdruk zorgt. Vooral zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten of cliënten ervaren veel regeldruk. Waarom de regels nodig zijn, is voor de meeste zorgmedewerkers wel duidelijk. Maar twee op de tien zien het nut er niet van in. Nog altijd een grote groep. In het onderstaande kwadrant zie je hoe jouw collega’s in de zorg regeldruk ervaren.

Kwadrant regeldruk

Risico voor gezondheid

Net als alle vormen van werkdruk is ook regeldruk een aanslag op je gezondheid. Dat geldt met name voor zorgmedewerkers die last hebben van de tijd die registreren kost Percentage zorgmedewerkers dat de administratieve druk (veel) te hoog vindt en die alle regels zinloos vinden. Deze groep ervaart de meeste regeldruk. De negatieve gevolgen van regeldruk maken duidelijk dat het aanpakken ervan veel oplevert: het is beter voor jouw gezondheid. Daarnaast voel je de liefde voor je vak, waarom je ooit voor de zorg koos, weer volop. Minder collega’s melden zich ziek en de animo neemt af om een baan buiten de zorg te zoeken. En ook belangrijk: voor patiënten of cliënten komt er extra tijd beschikbaar.

Gezondheidswinst

Ga je werken aan regeldruk? En verschuif je bijvoorbeeld van rood naar groen in het kwadrant hierboven? De onderzoekers van IZZ hebben ontdekt dat dit jou de volgende gezondheidswinst oplevert:

 • minder lichamelijke uitputting 27%
 • minder emotionele uitputting 37%
 • minder verloopintentie 25%
 • meer bevlogenheid 11%
 • minder werkgerelateerd verzuim 48%

Wat kun je zelf doen?

‘Het is tijd om weer te vertrouwen op onze professionals’, schrijft minister Hugo de Jonge van VWS. Zijn ministerie maakte samen met andere organisaties het actieplan (Ont)Regel de Zorg. Doel hiervan is het “merkbaar” verminderen van de regeldruk voor zorgmedewerkers én patiënten. Maar merk jij hier al iets van? Ja of nee, duidelijk is dat je niet bij de pakken moet neerzitten. Trek samen met je collega’s ten strijde tegen de regels. Bespreek de regeldruk in je team en onderzoek of er ook andere acties lopen. In je eigen organisatie of bij andere organisaties in de regio.

  Regeldruk aanpakken? Oplossingen van de werkvloer

  We vroegen onze leden naar oplossingen om de regeldruk te verminderen. De respons was geweldig: jullie deelden 12.346 ideeën met ons! Vervolgens zijn ruim 3.000 bruikbare ideeën beoordeeld door het IZZ ledenpanel.

  Een paar van de vele ideeën:

  • Vertrouw erop dat zorgmedewerkers weten wat zij doen. Laat ze dus niet álles verantwoorden en controleren.
  • Zorg voor betere ICT-ondersteuning. Bijvoorbeeld een registratierobot.
  • Koppel meetapparatuur aan computers. Meetuitslagen worden dan direct geregistreerd.
  • Maak registreren efficiënter, zodat je niet driemaal dezelfde handeling moet afvinken.
  • Laat gemeenten hun Wmo-criteria onderling afstemmen, zodat zorgorganisaties niet per gemeente met verschillende eisen te maken krijgen.

  5 vragen helpen bij verminderen regeldruk

  De duizend best beoordeelde ideeën zijn verdeeld in 5 oplossingsrichtingen. Per oplossingsrichting hebben we een vraag geformuleerd. Waarom? Deze 5 vragen zijn een handig hulpmiddel om in teamverband over regeldruk te praten. De eerste drie vragen zijn belangrijk als het naleven (te) veel tijd kost, de laatste twee als het nut van de regels en administratie niet duidelijk is.
   

  1. Wat registreren we precies?
  2. Wie moet dit registreren?
  3. Hoe registreren we dit?
  4. Voor wie registreren we dit?
  5. Waarom registreren we dit?


   

  Aan de slag met regeldruk

  Wat kun je zelf doen om de regeldruk aan te pakken? We hebben een factsheet met handige routekaart gemaakt, die jou in drie stappen handvatten geeft om samen met je team naar een gezonde regeldruk te gaan.