Artikel

Ondersteuning van collega's tegen coronastress

Corona vraagt veel van zorgmedewerkers. En niet alleen als je op de ic of een cohortafdeling werkt. Nee, het gaat op voor elke zorgmedewerker. In het OLVG waren ze hier klaar voor. Het ziekenhuis heeft er veel baat bij dat het al voor de uitbraak van corona met peer support werkte: een laagdrempelige manier om medewerkers psychosociaal te ondersteunen. Psycholoog Susanne van Buschbach legt uit hoe deze methode werkt.

Susanne van Buschbach, psycholoog
Susanne van Buschbach, psycholoog

‘Het is heel normaal dat je in deze tijd slecht slaapt of veel stress ervaart’, weet Susanne. ‘Dat geldt voor al onze medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die van een andere afdeling worden ingevlogen op een van de cohortafdelingen, waar de coronapatiënten worden opvangen zoals de ic, de corona-afdelingen en de SEH. Plots ben je in een totaal andere situatie. Zoiets heeft op iedereen weer een ander effect. Denk ook aan ondersteunende diensten. Bijvoorbeeld apothekers en voedingsassistenten. Zij zijn indirect ook betrokken. En de medewerkers die tot een risicogroep behoren, ongewild thuis zitten en weer aan het werk willen. Ook dat zorgt voor frustratie en stress.’

Opgevangen door collega

Susanne vormt samen met Anne Bakker de afdeling Traumaopvang in het OLVG. Door het bestuur is de afdeling aangewezen als de centrale coördinator van de psychosociale ondersteuning in het Amsterdamse ziekenhuis. Het OLVG werkt al jaren met peer support. Dit houdt in dat je na een ingrijpende gebeurtenis wordt opgevangen door iemand van je eigen afdeling. Die collega is speciaal hiervoor opgeleid. Hij voert drie gesprekken en als dat onvoldoende is, is er meer hulp beschikbaar. Bijvoorbeeld gesprekken met een counselor of psycholoog.

Vertrouwen op veerkracht

Volgens Susanne is het een groot voordeel dat het OLVG al met peer support werkte. Dit loopt prima, maar er was meer nodig in deze onrustige tijd. Daarom is Traumaopvang nauw gaan samenwerken met andere deskundige afdelingen in het ziekenhuis zoals Psychiatrie en Medische Psychologie en de Dienst Geestelijke Verzorging. Susanne: ‘Ons uitgangspunt is vertrouwen op de veerkracht die een mens van nature heeft. Daarnaast bieden we proactief en laagdrempelig hulp aan: aan teams, individuele medewerkers en leidinggevenden. Het is telkens de uitdaging om samen met de teams de juiste balans te houden tussen weloverwogen afwachten en tijdig je hulp aanbieden.’ Het team heeft zijn hulpaanbod dan ook gericht op het ondersteunen van de veerkracht. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld in de eerste week een psychosociale hulplijn ingericht die 24/7 bereikbaar is. Medewerkers kunnen hier vragen stellen of hun zorgen uiten. Verder hebben we informatie beschikbaar gesteld. Zoals een factsheet voor alle medewerkers met tips hoe je goed voor jezelf en je collega’s zorgt. Tijdens een crisis hebben mensen altijd veel behoefte aan informatie.’

Teamgesprek einde dag

‘We hebben ook nauw contact met leidinggevenden en opleiders van de afdelingen die betrokken zijn bij de zorg voor coronapatiënten’, vervolgt Susanne. ‘We zien dit contact als een continue evaluatie van ons aanbod: checken waar een team behoefte aan heeft en daarin vervolgens voorzien. Zo hebben we op de cohortafdelingen voor dagelijkse ondersteuning gezorgd. Op het einde van de dienst vond er een teamgesprek plaats. Een psycholoog of psychiatrische verpleegkundige is aanwezig en stelt vragen als wat ging er goed en hoe ga je naar huis? Medewerkers kunnen ook zelf vragen stellen, of aangeven dat het niet lekker loopt en om hulp vragen.’

Grote collegialiteit

Om beter zicht te krijgen op de mentale gezondheid van de medewerkers in het OLVG en op wat ze van het psychosociale ondersteuningsaanbod vinden, start Traumaopvang begin mei met een online monitor. In de twaalf maanden na de corona-uitbraak worden vier online vragenlijsten verstuurd naar alle medewerkers. Susanne: ‘Medewerkers waarderen onze inspanningen. Maar wij doen het niet alleen. Je moet de grote collegialiteit in het ziekenhuis niet onderschatten. Collega’s die elkaar onderling in de gaten houden, dat groeit heel natuurlijk. Dat is mooi om te zien. Maar het is ook echt nodig.’

‘Peer support gaat over onderlinge ondersteuning’

Meer lezen over Peer Support?

Bekijk ons eerdere expertartikel waarin traumacoördinator Lucy Dijkman en psycholoog Susanne van Buschbach uitleg geven over Peer Support.