De expert

Peer Support: 'maak gebruik van eigen veerkracht'

Praten over ingrijpende gebeurtenissen op je werk is meer uitzondering dan regel. Traumacoördinator Lucy Dijkman en psycholoog Susanne van Buschbach brengen hier met Peer Support verandering in.

Foto peer support

Wat houdt Peer Support in?

Lucy: ‘Peer Support gaat om collegiale opvang van zorgmedewerkers die ingrijpende gebeurtenissen op het werk meemaken. Denk aan agressie of het verlies van een patiënt. Een door ons getrainde collega, de peer supporter, voert binnen een maand tijd drie gesprekken met zijn getroffen collega. De peer supporter houdt een vinger aan de pols en bekijkt of vervolgstappen nodig zijn. Zo’n gebeurtenis hoeft overigens niet per definitie groot te zijn. Je kunt ook een patiënt verliezen die veel op je oma leek waar je altijd veel van hebt gehouden. Vaak gaat het om een stapeling van kleine dingen die iemand meemaakt. Dan loopt de emmer vol.’

Susanne: ‘We maken vooral ook gebruik van de eigen veerkracht van mensen. Want eigenlijk kan een mens heel veel aan. Met de juiste begeleiding van een collega kan iemand snel weer aan het werk. De peer supporter weet precies welke signalen wel en niet passen bij een normale verwerking.’

Waarom is juist de ondersteuning van een collega zo belangrijk?

Susanne: ‘De collega die peer supporter is, werkt op dezelfde werkvloer en doet vaak hetzelfde werk. Dit zorgt voor veel herkenning en een veilig klimaat om open te spreken over wat de gebeurtenis met je heeft gedaan. Dit hoeft niet altijd meteen bij een psycholoog. Soms zijn het al de kleine dingen, zoals een goed gesprek met een collega, die iemand ergens doorheen helpen.’

Lucy: ‘Je weet ook niet altijd waarom net die ene gebeurtenis zo’n indruk op je maakt. Ondersteuning van een directe collega kan dan heel waardevol zijn. En een groot positief effect op je mentale gezondheid hebben.’

Hoe halen jullie de drempel weg om hulp te vragen?

Susanne: Het team kiest zélf de natuurlijke vertrouwenspersoon van de afdeling. Dit neemt een belangrijke drempel weg om later de hulp van deze collega in te schakelen. De peer supporter zelf krijgt het vertrouwen van het team en voelt zich hierdoor verantwoordelijk voor zijn taak. Zo sla je twee vliegen in één klap.’

Welke reacties krijgen jullie op deze aanpak?

Lucy: ‘Veel zorgmedewerkers zeggen dat ze het fijn vonden om gezien en gehoord te worden door een collega.’

Susanne: ‘Ook geven ze aan dat ze het idee hadden niet bij een therapeut te hebben gezeten, maar wel alles kwijt konden.’

Lucy: ‘Het mooiste is als je ziet dat een collega er weer helemaal bovenop komt. Je ziet iemand eerst heel diep gaan, en daarna zie je weer een vrolijk en gemotiveerd iemand.’

Hoe zien jullie de toekomst van Peer Support?

Susanne: ‘We hopen natuurlijk dat straks alle ziekenhuizen een peersupportsysteem krijgen.’

Lucy: ‘Daarnaast hoop ik dat het op de werkvloer steeds normaler wordt om over je gevoelens te praten. Je ziet dit gelukkig al wel terug bij de jongere generaties zorgmedewerkers. Zij erkennen makkelijker dat iets impact kan hebben en dat je daarover mág praten.’

Meer informatie over Peer Support?

Neem contact op met Susanne Buschbach via s.vanbuschbach@olvg.nl of 020-5992844.

Schrijf je in voor de IZZ nieuwsbrief

Maandelijks het laatste nieuws over gezond werken in jouw mailbox!