Zorgsucces

Catharina Ziekenhuis: extra aandacht aan medewerkers

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een van de deelnemers aan het onderzoeksproject naar de psychosociale arbeidsbelasting op de SEH. Een van de redenen voor het Catharina om deel te nemen was het kunnen vergelijken van de eigen situatie met andere ziekenhuizen. Marieke van Schijndel, afdelingsmanager Spoedeisende Hulp en Gipskamers: ‘Het project bood ons ook de kans om van andere SEH’s te leren.’

Marieke van Schijndel
Marieke van Schijndel: "Ons ziekteverzuim is enorm gedaald, en mensen vinden het prettig werken."

Het ziekenhuis implementeerde meerdere succesvolle interventies. Zo voerde het Catharina Ziekenhuis een aantal zogenaamde “stay-gesprekken” met verpleegkundigen. Van Schijndel: ‘Het doel van de gesprekken was onze zorgprofessionals te binden. We vroegen wat het zo leuk en aantrekkelijk maakt om in het Catharina Ziekenhuis te werken. Maar ook waardoor mensen zouden kunnen vertrekken. Uit deze gesprekken hebben we de “verbeter top tien” opgesteld. De verbeterpunten hebben betrekking op onder meer waardering, eigen regie en werkdruk.’

Het binden van medewerkers is ook uitgebreid tot de stagiairs. Van Schijndel: ‘Met verpleegkundigen in opleiding gaan we nu direct in gesprek. We begeleiden ze actief en geven in een gesprek aan hoe hun toekomst in ons ziekenhuis eruit kan zien.’

Teamgesprekken

Een andere interventie zijn de teamgesprekken op de SEH volgens de IZZ-aanpak InDialoog. ‘Alle onderwerpen die spelen, kwamen aan bod. De uitkomsten van deze dialoog hebben we telkens teruggekoppeld aan de raad van bestuur. Het waren heel open gesprekken op een laagdrempelige manier.’

Van Schijndel: ‘Ook zijn we ons bestuur op de SEH gaan uitnodigen op dagen dat het extra druk is. Zodat ze een goed beeld krijgen van de realiteit. We merken dat er daardoor bij de bestuurders bewustwording is gecreëerd en veel begrip. Voor hen is duidelijk wat wij nodig hebben om goede zorg te verlenen.’

Van SEH naar hele ziekenhuis

Dat het project op de SEH het Catharina iets heeft opgeleverd, weet Van Schijndel zeker. ‘We plukken nu de vruchten van de extra aandacht die we aan medewerkers besteden. Ons ziekteverzuim is enorm gedaald, en mensen vinden het prettig werken. De draagkracht van medewerkers is toegenomen terwijl de werkdruk vrijwel hetzelfde is gebleven. Ze voelen zich gehoord en weten dat ook hun eigen ideeën opgepakt worden. Dit project is bij de SEH begonnen, maar is inmiddels breed in het hele ziekenhuis opgepakt.’

 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden