Onderzoek

Resultaten onderzoek psychosociale arbeidsbelasting SEH

Bekijk de belangrijkste resultaten van drie jaar wetenschappelijk onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting op de SEH door de Universiteit Leiden.

Dat werken op de spoedeisende hulp een behoorlijke wissel trekt op medewerkers staat buiten kijf. Maar welk effect alle hectiek heeft op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van SEH-medewerkers was tot voor kort onbekend. Dankzij het onderzoeksproject “Psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp” is deze informatie er inmiddels wél. 

Over het onderzoek

 • 28 deelnemende SEH's in Nederland (25% van alle Nederlandse SEH's)
 • 62% SEH-verpleegkundigen
 • 12% SEH-artsen 
 • 15% SEH-verpleegkundigen in opleiding 
 • 7% A (n)io's 

Belangrijkste resultaten van het onderzoek

In totaal zijn er door alle 28 SEH's 358 interventies en maatregelen ingezet om de PSA de verlagen. Meest succesvolle interventies om de PSA te verlagen: 

 • Meer ondersteunend personeel aannemen 
 • Agressie bestrijden 
 • Aanpak InDialoog inzetten 
 • Bestuurder vaker aanwezig op de werkvloer 
 • HR-adviseurs betrekken als experts 
 • Herinvoeren van pauzes 

Download hieronder de samenvatting van het onderzoek of de factsheet voor de feiten. 

Bekijk ook het 'Onderzoek in cijfers' voor een overzicht van de deelnemende SEH's en voor de percentages van de deelnemende respondenten verdeeld in functiegroepen.