Zorgsucces

HagaZiekenhuis: De negatieve spiraal omgekeerd

De SEH van het HagaZiekenhuis in Den Haag herkende zichzelf in een aantal onderzoeksresultaten over de situaties bij andere SEH’s. Een hoge werkdruk en een matige interne communicatie waren hiervan enkele voorbeelden. Verandering moest er dan ook komen. En die kwam er, dankzij onder andere coachingsgesprekken om de aanspreekcultuur te verbeteren en de autonomie van de medewerkers te vergroten.

haga

Hanneke ter Beek, SEH-verpleegkundige, deelnemer van het visieteam en een van de initiatiefnemers van de coachingsgesprekken, ervaart inmiddels al een betere sfeer op de werkvloer: ‘Nu na de coachingsessies hoor ik veel minder gemopper van mijn collega’s. De sfeer is er dus al beter op geworden.’ Suzanne Lammerts van Bueren, unithoofd van de SEH, plaatst wel nog een belangrijke kanttekening: ‘We zijn er nog niet. Er moeten nog stappen gezet worden om onze aanspreekcultuur verder te verbeteren. Door meer zelfreflectie toe te passen, worden we ons ook beter bewust van onze plek in de organisatie. Dit zijn de thema’s waarmee we begonnen zijn en in 2020 mee verdergaan.’

Afspraken nakomen

Om de aanspreekcultuur op de SEH te verbeteren is een coach met 68 SEH-medewerkers in gesprek gegaan. Dit vond plaats in subgroepen van telkens 6 medewerkers. De SEH werd hier zo breed mogelijk bij betrokken, van de baliemedewerkers tot de SEH-artsen. Hanneke: ‘De coach besprak met de medewerkers de oorzaken van het elkaar niet aanspreken en ook mogelijke oplossingen. Een van de oorzaken was dat niet alle medewerkers de gemaakte werkafspraken nakwamen. Zij waren zich daar niet altijd van bewust. Zowel de medewerkers als de leidinggevenden die dat signaleerden, vonden het lastig hen hierop aan te spreken.’

Zelfreflectie

Door de coachingsessies zijn veel medewerkers zich bewuster geworden van hun acties op de werkvloer. Zelfreflectie is dan ook een van de grootste winsten die behaald zijn met de sessies. Suzanne: ‘Reflecteren zorgt ervoor dat je bij jezelf nagaat hoe jij in het team zit, hoe jij jouw eigen werkhouding beoordeelt en hoe jij het belang van je werk ziet. Met deze waardevolle informatie vergroot je je autonomie op de werkvloer.’

Kwetsbaar opstellen

In hoeverre is de aanspreekcultuur door de coachingsgesprekken verbeterd? Hanneke: ‘Een voorbeeld is dat medewerkers tijdens de briefing in de ochtend en de debriefing aan het einde van de dag kunnen delen van hoe ze het werken die dag ervaren hebben. Ze mogen hier dan alles uiten en delen met collega’s. Maar dit vraagt wel dat je je kwetsbaar durft op te stellen. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. We doen dit daarom met het hele team stap voor stap, onder begeleiding van de interne coach en middels videofeedback. Hierbij filmen we medewerkers tijdens een moment in de dienst, bijvoorbeeld bij een overdracht tussen twee verpleegkundigen. Op deze situatie ontvangen de medewerkers die gefilmd zijn aan het einde van hun dienst feedback van elkaar en van de coach. De negatieve spiraal op onze SEH is hierdoor in ieder geval nu omgekeerd, dat is voor nu al een heel mooi resultaat.’

 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden