Zorgsucces

ZKH Gelderse Vallei: Overzicht op de SEH zorgt voor rust bij iedereen

Ziekenhuis Gelderse Vallei pakt het anders aan op de SEH. Sinds een paar maanden werken ze volgens een zone-indeling. Hierbij worden verpleegkundigen gekoppeld aan kamers in plaats van aan patiënten. Dit is slechts een van de nieuwe maatregelen waar het ziekenhuis mee werkt om psychosociale arbeidsbelasting van verpleegkundigen tegen te gaan.

handen op elkaar
handen op elkaar

Eigen winkeltje

De SEH van Ziekenhuis Gelderse Vallei is in april 2019 gestart met deze nieuwe werkwijze. Alle betrokkenen, van verpleegkundigen tot management, zijn tot dusver positief. Femke Frings, afdelingsmanager Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘De verpleegkundigen hebben nu als het ware hun eigen winkeltje waar ze zich direct verantwoordelijk voor voelen. Dat was even wennen in het begin, maar nu is dit al het normale werken geworden.’

Zone-indeling

De positieve gevolgen van werken volgens een zone-indeling zijn inmiddels goed merkbaar. Frings: ‘Nu we onze verpleegkundigen op de SEH koppelen aan kamers in plaats van aan patiënten zorgt dit voor meer overzicht en dus ook voor meer rust. We zagen dat verpleegkundigen onnodig belast werden met de verdeling van patiënten over kamers die soms wel 50 meter uit elkaar lagen. Dan verlies je tijdens piekdrukte makkelijk het overzicht. Ook ondersteuning in de werkzaamheden door afdelingsassistenten overdag en ’s avonds, 7 dagen per week, levert hierin een belangrijke bijdrage.’

Peer support

Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt binnenkort meer maatregelen om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Eén daarvan is peer support. Frings: ‘Met het programma van peer support krijgt een verpleegkundige steun van een collega wanneer deze een ingrijpende gebeurtenis op de werkvloer heeft meegemaakt. 

We gaan aan de slag met duurzame inzetbaarheid tijdens nachtwerk.

Daarnaast gaan wij volgend jaar starten met een vorm van zelfroosteren, zodat de verpleegkundigen hun balans tussen werk en privé verder kunnen optimaliseren. Ook gaan we aan de slag met duurzame inzetbaarheid tijdens nachtwerk, waarbij we ons onder andere richten op voeding. Met deze maatregelen hopen we het welzijn van onze SEH-verpleegkundigen nog beter te waarborgen.’

Betrekken bij beleid

Als laatste is de SEH van Ziekenhuis Gelderse Vallei bezig verpleegkundigen meer te betrekken bij het afdelingsbeleid. Frings: ‘We hebben onze medewerkers uitgenodigd mee te denken over het nieuwe jaarplan. Wat vinden zij belangrijk? Iedereen heeft input kunnen leveren en komende periode gaan we bepalen wanneer en hoe we acties gaan ondernemen. Daar hebben we, medewerkers en management, elkaar bij nodig. Dit is een andere aanpak die ze nog niet gewend zijn. Je merkt dan ook in eerste instantie een houding van “eerst zien, dan geloven”. Dat is begrijpelijk. Toch heb ik er het volste vertrouwen in dat deze manier van werken een positieve invloed gaat hebben op de betrokkenheid van iedereen en straks als heel normaal wordt gezien.’

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden