Nieuws

Eerste resultaten tussenmeting 2018

Begin 2017 zijn we begonnen met het onderzoek. In 2018 is de eerste tussenmeting gedaan. Eind 2019 verwachten we de uitslagen van de eindmeting te kunnen communiceren.

collectief
collectief

Eerste resultaten onderzoek PSA

De eerste resultaten van het onderzoek bij de 19 ziekenhuizen laten het volgende zien:
◦74% van de SEH-medewerkers vulde de vragenlijst in
◦Er is sprake van een hoge werkdruk. Mensen ervaren vaak een tekort aan medewerkers op de afdeling.
◦Er komt veel agressie en geweld voor
◦Een groot deel van de ondervraagden geeft aan emotioneel uitgeput te zijn
◦Er zijn grote verschillen tussen de SEH-afdelingen van verschillende ziekenhuizen
◦Dat de bevlogenheid en kans op emotionele uitputting bij SEH-artsen even groot is als bij SEH-verpleegkundigen.

Lees het complete artikel met meer resultaten over dit grootschalige onderzoek. Of download het complete onderzoeksrapport onderaan.

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden