Onderzoek

Arbeidsfysiotherapie brengt verzuim omlaag

Veel zorgmedewerkers hebben klachten aan het bewegingsapparaat. Arbeidsfysiotherapie is dan vaak effectiever dan reguliere fysiotherapie. Dat blijkt uit een praktijkproef van IZZ. Bij arbeidsfysiotherapie krijgt de oorzaak van de klachten meer aandacht.

Arbeidsfysiotherapie

Veel zorgmedewerkers lopen lang door met klachten aan het bewegingsapparaat. Daardoor is het risico groot dat zij uitvallen. Vaak lost het behandelen van de klacht niets op omdat de oorzaak niet gevonden wordt. Dit is vaak ook lastig maar wel noodzakelijk om herhaling te voorkomen.

Arbeidsfysio wel effectief

IZZ heeft met een praktijkproef aangetoond dat arbeidsfysiotherapie fysieke klachten snel kan verhelpen. Dat is goed voor zorgmedewerkers zelf. Maar ook voor de zorgorganisatie. Door arbeidsfysiotherapie kunnen zorgmedewerkers het werk fysiek beter aan en zijn daardoor productiever. Bovendien gaat het verzuim omlaag. Daarnaast wordt sneller duidelijk of psychische klachten meespelen. Zo nodig kan er dan tijdig naar passende psychische zorg worden doorverwezen. Aan onze praktijkproef deden 150 zorgmedewerkers mee.

Klachten in samenhang met het werk

Bij arbeidsfysiotherapie wordt gekeken hoe fysieke klachten samenhangen met knelpunten op het werk. En hoe het werk aangepast kan worden om de klachten terug te dringen. Zowel de zorgmedewerker als zorgorganisatie hebben daarbij een actieve inbreng. Want oplossingen waar zij allebei achter staan hebben de grootste kans van slagen.

Deelnemers praktijkproef

Aan de praktijkproef met arbeidsfysiotherapie deden het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen mee. De praktijkproef werd ondersteund door adviesbureau Preventned en de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF).
 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden