Artikel

Ga in dialoog, juist tijdens en na een crisis

Een gezond organisatieklimaat in de zorg is belangrijker dan ooit tevoren. Tijdens de crisis is er veel aandacht gezondheid van de individuele medewerker en vooral veel aandacht voor de gezondheid van de patiënt en cliënt. Maar hoe gaat het het de gezondheid van het team? Hoe zit iedereen erbij? Zijn mensen oververmoeid en is de rek eruit?

Goed om met het team in gesprek te gaan. En vooral ook hun behoeften te peilen. Is er behoefte aan meer aandacht, meer hulpmiddelen, extra personeel, vrije dagen, ander leiderschap? Als teamleider, manager, bestuurder kun je dan de gezondheid van je team vaststellen en met hen in gesprek gaan over wat er nodig is om te herstellen. En peil vooral waar de medewerkers zelf oplossingen zien en geef ze ruimte om daar mee aan de slag te gaan.

Tijdens de Corona-crisis was er nog minder tijd dan normaal en waarschijnlijk is er nog steeds tijd tekort. Zorgmedewerkers wisselen elkaar af en doen de overdracht over de actuele status van patiënten en cliënten. Is er bij jullie tijdens die overdracht ook tijd om even te delen hoe je er zelf bij zit? En teamleider hoe zorg je er in deze hectische tijd voor dat je op de hoogte bent van het wel en wee van de medewerkers? Bekijk hieronder tips van IZZ om met elkaar in gesprek te blijven.

Het belang van een goed teamgesprek is iets waar we als IZZ als jaren onderzoek naar doen. In deze crisis is er geen tijd voor een uitgebreide dialoog, maar even stilstaan bij hoe het gaat met het team kan altijd.

Een mini-dialoog over de gezondheid van je team:

  • Hoe zit je erbij?
  • Hoe gaat het met je fysieke en emotionele belasting?
  • Kun je het thuis organiseren?
  • Kunnen we je ergens mee helpen?
  • Waar heb jij behoefte aan?

Een goed gesprek kost evenveel tijd als een slecht gesprek

Tips voor het plannen van een mini-dialoog:

  • Inventariseer aan het einde of het begin van de dienst de knelpunten die het team ervaart.
  • Dit gesprek kan zowel door de zorgmedewerker als de leidinggevende worden geïnitieerd.
  • Vraag de zorgmedewerkers om mee te denken met de oplossingen.
  • Zo vergroot je de vitaliteit met 50% en het kost evenveel tijd.