Artikel

Maak de overgang bespreekbaar met deze aanpak

Zet de overgang op de agenda in uw organisatie en team. Veel vrouwen hebben behoefte aan het bespreekbaar maken van de overgang op de werkvloer. De IZZ aanpak InDialoog kan daarbij helpen. Ga met elkaar in dialoog over stellingen en werk toe naar gewenste oplossingen.

Hoe maak ik de overgang bespreekbaar?

Veel vrouwen hebben behoefte aan het bespreekbaar maken van de overgang op de werkvloer. Bij voorkeur op initiatief van de leidinggevende. Erkenning, acceptatie en begrip door de werkomgeving, leidinggevende en (mannelijke) collega's, is voor veel vrouwen heel belangrijk. Meer dan de helft van de vrouwen, 59%, wil er met anderen over praten en doet dat ook. Maar de stap naar de leidinggevende wordt niet vaak of naar tevredenheid gezet. Overgangsklachten kunnen ook een reden zijn tot een hoger verzuim in uw organisatie. 

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken.

Overgang bespreekbaar maken - IZZ aanpak Indialoog

De IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen. Bij stap 1 (teampeiling) worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen en vragen. Bij stap 2 (teamdialoog) gaat het team met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1. En bij stap drie wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten.

Voorbeeld stellingen overgang

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden waarmee u aan de slag kunt.

1. De overgang hoort er nu eenmaal bij, daar moet je niet bij stilstaan met collega’s op het werk. 
2. Ik heb er geen probleem mee/zou er (in theorie) geen problemen mee hebben om overgangsklachten te bespreken met mijn leidinggevende.
3. De overgang is een taboe binnen mijn organisatie. 
4. Overgangsklachten zorgen ervoor dat het werk in de zorg zwaarder wordt. 
5. Binnen mijn team wordt er voldoende aandacht besteed aan overgangsklachten en wat dit betekent voor het uitvoeren van ons werk.
6. Leidinggevenden kunnen niets betekenen in de mate waarin overgangsklachten het werk van medewerkers beïnvloedt. 
7. Het serieus bespreken van overgangsklachten op het werk is niet mogelijk, omdat er altijd grappen over worden gemaakt.
8. Overgangsklachten zijn een privékwestie en daarom niet relevant om op het werk te bespreken.

Aan de slag met InDialoog

InDialoog van IZZ is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat.