Onderzoek

Ruime meerderheid van de mannen in de zorg staat open voor gesprek over overgangsklachten

Uit recent onderzoek van Stichting IZZ blijkt dat in de zorgsector 34% van de vrouwen het begrijpelijk vindt dat vrouwen zich ziekmelden wanneer zij veel last hebben van overgangsklachten. Opvallend genoeg is dit percentage onder mannen beduidend hoger, namelijk 56%.

Collectief van zorgmedewerkers

Ruim 80% van de werkende vrouwelijke zorgmedewerkers tussen 40 en 60 jaar blijkt last te hebben van overgangsklachten, waarbij ongeveer 64% aangeeft dat dit hun werk beïnvloedt. Met name door ongemakkelijke situaties, het na een werkdag langer herstel nodig hebben en minder werkplezier. Dit benadrukt het belang om deze kwesties openlijk te bespreken. Positief is dat mannen open staan voor gesprekken hierover op de werkvloer. 65% van de mannen praat namelijk al regelmatig met vrouwen in de overgang over de impact ervan op hun werk. Ook vindt 65% van de mannen dat overgangsklachten net zo goed met mannen als met vrouwen besproken kunnen worden.

Positieve ontwikkeling

Dr. Irene van der Fels, onderzoeker bij Stichting IZZ, is enthousiast over de bevindingen: "Wat een positieve ontwikkeling dat mannen steeds meer het gesprek aangaan over de overgang. Het taboe mag er wat ons betreft ook echt van af. Veel vrouwen hebben te maken met één of meerdere overgangsklachten. In een sector waar veel vrouwen in de overgangsleeftijd werken, heeft dit veel impact. Ik hoop dat deze resultaten helpen om de effecten van klachten op het werk te bespreken. En samen met álle collega’s te zoeken naar manieren of aanpassingen in het werk. Dit helpt om het werk beter vol te kunnen houden én om het werkplezier te behouden. ”

Bespreken op de werkvloer

Een ruime meerderheid van zowel mannen (66%) als vrouwen (71%) beschouwt de overgang niet louter als een privékwestie en vindt deze levensfase relevant om op het werk te bespreken. Bij 38% van de mannen wordt openlijk over hormoongerelateerde klachten op de werkvloer gesproken. 23% geeft aan moeite te hebben om dit gesprek met collega's aan te gaan, en bij 13% heerst er een taboe op dit onderwerp op het werk. Daarnaast geeft 36% van de vrouwen aan dat er meer ruimte nodig is om de overgang openlijk te bespreken op de werkvloer. Organisaties kunnen hierin een rol pakken om dit onderwerp op de agenda te prioriteren en de gelegenheid om dit onderwerp te bespreken te faciliteren.

 

Elke vrouw krijgt te maken met de overgang

De overgang is een natuurlijke tussenfase in het leven van een vrouw. Het is de overgang van de vruchtbare naar de niet-vruchtbare levensfase, waar elke vrouw mee te maken krijgt. Het is dus belangrijk om te weten wat de overgang inhoudt. Ook voor mannen. Typische overgangsklachten zijn opvliegers en nachtzweten. Daarnaast is er nog een hele serie klachten die ook een andere oorzaak kunnen hebben, maar wel samen kunnen gaan met de overgang. Denk aan slaapproblemen, haarverlies, hartkloppingen en spier- en gewrichtsklachten. Begrip voor en ondersteuning van vrouwen met overgangsklachten is erg belangrijk. Van partners, collega’s en de werkgever.

Over het onderzoek

Het onderzoek van Stichting IZZ is uitgevoerd onder 508 respondenten, waarvan 73% vrouw en 27% man. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 60,6 jaar. Van deze groep waren 292 respondenten momenteel werkzaam in de zorgsector, terwijl 8 respondenten aangaven momenteel niet te werken. Daarnaast gaven 208 respondenten aan niet meer werkzaam te zijn in de zorgsector. Deze representatieve steekproef biedt waardevolle inzichten in de opvattingen en ervaringen van zorgmedewerkers met betrekking tot het bespreken van overgangsklachten op het werk.

InDialoog maakt de overgang bespreekbaar

InDialoog van IZZ is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Je kunt InDialoog dus ook gebruiken om de effecten van overgangsklachten op het werk met elkaar te bespreken. En samen te zoeken naar oplossingen of aanpassingen in het werk. Zodra de drie lagen: teams, management en bestuur de hoofden bij elkaar steken, blijkt er namelijk voor veel problemen een oplossing te zijn.

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden