Artikel

Week van de Overgang: Help uw medewerkers gezond door de overgang

Een half miljoen van de vrouwen die werkzaam zijn in de zorg, heeft last van overgangsklachten. Vrouwen die vaak een bak aan ervaring hebben en hard nodig zijn in de zorg. Hoe zorgt u er als werkgever voor dat uw vrouwelijke medewerkers gezond en inzetbaar blijven?

Afbeelding overgang

Uit onderzoek weten we dat meer kennis over de overgang zorgt voor meer herkenning en erkenning. Bij vrouwen zelf maar ook bij leidinggevenden. Maak het onderwerp bespreekbaar, want er is veel winst te behalen. IZZ heeft diverse middelen ontwikkeld om u meer informatie te geven en om het onderwerp op de agenda van het team te zetten. In de zorgsuccessen leest u over een aantal zorgorganisaties die er al mee bezig zijn en wat het hen oplevert. 

1. Weet wat er speelt 

Bekijk hoeveel vrouwen er werkzaam zijn in uw organisatie die in de overgangsleeftijd vallen. En zoek uit wat de invloed van de overgang is op uw organisatie. 

 • Analyseer uw verzuimgegevens. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in de overgang vaker kortdurend verzuimen met griepklachten. 
 • Check reden verzuim. Let op! Vaak worden bepaalde overgangsklachten niet als zodanig herkend of rust er een taboe op. Betrek hierbij de arbodienst en check of er voldoende kennis is over de overgang bij de bedrijfsarts. Sommige overgangsklachten lijken op de symptomen van een depressie of burn-out. 
 • Maak een business case. Wat zijn de verzuimkosten, wat zou een interventie kosten en wat levert het op? 
 

2. Maak het belangrijk

Geef aandacht aan het thema en zet het op de agenda. 

 • Ga erover in gesprek. Met bestuur, directie, leidinggevenden of OR, bijvoorbeeld aan de hand van uw business case. Vraag of zij geld willen vrijmaken om aandacht te besteden aan het thema. 
 • Weet uw bedrijfsdienst alles over overgangsklachten? Investeer in kennis en bijscholing. Er bestaan ook bedrijfsdiensten die gespecialiseerd zijn in vrouwenklachten www.healthywoman.nl
 • Meer info over opleiding, nascholing en training over de overgang voor zorgprofessionals vindt u op www.overacademie.nl 
 • U kunt ook contact opnemen met VGZ en CZ over bedrijfszorg. Zij bieden verschillende preventieprogramma's.

3. Kom in actie 

In de organisatie: herkennen van de overgang

 • Organiseer kennissessies. Welke overgangsklachten komen voor en wat kunnen vrouwen zelf doen? Nodig een overgangsconsulent uit als spreker. 
 • Organiseer een thematische workshop voor HR, leidinggevenden, OR en bestuur.
 • Deel succesverhalen op uw intranet. Kijk hoe andere zorgorganisaties dit thema aanpakken en deel het binnen uw zorgorganisatie.
 • Hang posters op en leg folders neer over de overgang. Zo wordt het onderwerp zichtbaar onder medewerkers. 

Binnen teams: erkennen van de overgang

 • Maak de overgang bespreekbaar. Onze Aanpak InDialoog helpt teams met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld aan de hand van stellingen over de overgang. Als u als leidinggevende vermoedt dat de overgang een issue is bij uw medewerker, praat er dan over. Bekijk de gesprekstips.
  Veel vrouwen hebben behoefte aan het bespreekbaar maken van de overgang op de werkvloer. Bij voorkeur op initiatief van de leidinggevende. Erkenning, acceptatie en begrip door de werkomgeving, leidinggevende en (mannelijke) collega's, is voor veel vrouwen heel belangrijk. Meer dan de helft van de vrouwen, 59%, wil er met anderen over praten en doet dat ook. Maar de stap naar de leidinggevende wordt niet vaak of naar tevredenheid gezet.
 • Tip uw medewerker om eens in gesprek te gaan met een overgangsconsulent. 
 • Pas eventueel werkkleding aan Is het voldoende ademend? Zijn er varianten te krijgen met korte mouwen?
 • Geef aandacht aan leefstijl. Sommige klachten zijn door een andere leefstijl eenvoudig zelf aan te pakken. Onze online zelfhulpmodule overgangsklachten helpt uw medewerkers op weg.

Tip! De overgangsconsulent wordt vergoed vanuit het Zorg voor de Zorg-pakket van IZZ en de meeste andere aanvullende verzekeringen. 

Als medewerkers zelf de regie nemen over hun overgang en zorgorganisaties maken het bespreekbaar, dan zijn de gezondheidseffecten het grootst. IZZ ontwikkelde om die reden ook allerlei middelen waar zorgmedewerkers zelf mee aan de slag kunnen zoals een online zelfhulp-module, routekaart voor zorgmedewerkers en korting op boeken en artikelen bij de online drogist. Kijk op www.izz.nl/overgang voor alle materialen. Maak er gebruik van en plaats ze op uw intranet.

In een gezond organisatieklimaat hebben vrouwen minder klachten

Uit wetenschappelijk onderzoek van IZZ blijkt dat vrouwen die werken voor een zorgorganisatie waar de gezondheid van de medewerkers op de agenda staat en bespreekbaar is, ze minder overgangsklachten ervaren. Dat blijkt o.a. uit het zorgsucces van zorgorganisatie Vivent.

 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden