De IZZ aanpak InDialoog uitgelegd

Wat houdt de IZZ aanpak InDialoog (voorheen Aanpak Organisatieklimaat) in, welke medewerkers zijn betrokken en welke stappen worden doorlopen?

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Denk aan fysieke of psychische arbeidsbelasting of omgaan met agressie op de werkvloer. 

Structureel met elkaar in dialoog over gezond en veilig werken 

IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

InDialoog bestaat uit drie stappen, die teams achter elkaar in een vaste volgorde doorlopen. De teams herhalen deze drie stappen in drie rondes in een periode van 6 tot 9 maanden. Iedere organisatie bepaalt per ronde zijn eigen thema's. Uit ervaring weten we dat mensen na drie rondes makkelijker met elkaar de dialoog over gezond en veilig werken voeren. Dan zit het voeren van de dialoog in het 'systeem'. Daarna wordt het hebben van een dialoog een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering.

Stap 1 Teampeiling worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams gepeild.

Stap 2 Teamdialoog gaat het team met elkaar en de teamleider/taakverantwoordelijke in gesprek over de uitkomsten van de peiling.

Stap 3 Bestuurder op de werkvloer komt een bestuurder op de werkvloer en gaat in gesprek over de uitkomsten van de dialoog. 

Onderaan deze pagina vindt u meer uitleg over elke stap. Bovenstaande drie stappen hebben we voor u ook weergegeven in een schematische praatplaat die u kunt downloaden. Download en bekijk de schematische praatplaat > 

Fasering InDialoog

Om een gestructureerde en continue dialoog goed te implementeren, is fasering noodzakelijk. Dat wil zeggen: vooraf projectmatig voorbereiden en achteraf borgen. Hieronder staan de fases en stappen opgesomd. Voor elke stap staat wie daarin de verantwoordelijkheid heeft (ZO = zorgorganisatie).

Fase 1 Inspireren en organiseren 

 • (ZO) Draagvlak creëren binnen de organisatie bij teams en stakeholders (o.a. OR).
 • (ZO) Teams interesseren en selecteren voor de eerste tranche. 
 • (ZO) Projectleider benoemen en projectteam samenstellen.
 • (ZO*) Projectleider neemt deel aan Leergang dag 1 (vaste centrale plaats/datum).
 • (IZZ) Uitvoeringsfase plannen (kick-off, 3x3 stappen).
 • (IZZ**) Teamleiders nemen deel aan Teamcoaching dagdeel 1 (op locatie/datum in overleg).
 • (IZZ) Middelen en templates beschikbaar stellen aan projectleider en teamleiders.

Fase 2 Uitvoeren

 • (ZO) Doorlopen van de geplande drie stappen in drie rondes (3x3). 
 • (IZZ) Deelname projectleider aan 2e en 3e dag van de Leergang Projectleider. 
 • (IZZ) Deelname teamleiders aan 2e en 3e dagdeel van de Teamcoaching.
 • (ZO*) Tussenevaluatie na elke ronde. 

Fase 3 Borgen

 • (ZO*) Eindevaluatie en borgen teams 1e tranche.
 • (ZO*) Implementatieplan opstellen (projectleider) voor nieuwe teams en accorderen (MT). 
 • (IZZ) Deelname 0,5 terugkomdag Leergang Projectleiders over borgen.

Doorlopend

IZZ biedt incompany begeleiding* van de opdrachtgever en projectleider voor overleg. De hoeveelheid uren is beperkt en wordt in overleg met de projectleider bepaald. 

*IZZ biedt ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld inhoudelijke bijdrages, procesbegeleiding of review van plannen en documenten.
**De teamcoaching wordt verzorgd door De Haan Organisatiecoaching

Wanneer start de IZZ aanpak InDialoog?

De IZZ aanpak InDialoog start bij een beperkt aantal teams (7) in een eerste tranche. Zo kan ervaring worden opgedaan en is er ruimte voor het eigen maken van de aanpak bij de borging en verdere uitrol binnen de organisatie. Het aantal teams wordt in overleg bepaald. Er is ruimte voor maximaal 8 deelnemers in de teamcoaching (7 teamleiders en één andere persoon, bijvoorbeeld interne coach).

Kosten

Wilt u weten wat het kost om de IZZ aanpak InDialoog in te zetten? Neem dan via onderstaande button contact op met Martijn Spoek of Marc Venus.

Aan de slag of meer weten?

Wilt u meer weten over InDialoog? Bekijk dan de overige publicaties en materialen op onze website. Uiteraard staan wij u ook persoonlijk te woord voor meer informatie. Heeft uw organisatie besloten om met InDialoog aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Marc Spoek of Martijn Venus.

Bekijk contactgegevens